<<
>>

Питання для повторення і задачі

1 Що називається дирекційним кутом?

2 Що називається істинним азимутом?

3 Що називається магнітним азимутом?

4 Що називається зближенням меридіанів?

5 Які існують способи обчислення зближення меридіанів?

6 У чому полягає сутність способу визначення зближення меридіанів по карті?

7 У чому полягає сутність способу обчислення величини зближення меридіанів за формулою?

8 Який порядок обчислення зближення меридіанів за допомогою логарифмічної лінійки?

9 Який порядок обчислення зближення меридіанів за графіком?

10 Який порядок обчислення зближення меридіанів за таблицею?

11 Що називається магнітним схиленням?

12 Який існує порядок обчислення магнітного схилення?

13 Що називається поправкою бусолі?

14 Який існує порядок визначення поправки бусолі на місцевості?

15 Яким чином проводиться звірка бусолей у дивізіоні?

16 Який існує порядок уточнення поправки бусолі під час переміщення?

17 Яким чином проводиться визначення поправки бусолі за даними карти?

18 Які лінії на карті називаються ізогонами?

19 Який існує порядок визначення градієнта магнітного схилення по карті?

20 Який існує порядок визначення градієнта магнітного схилення за даними двох суміжних листів карти?

21 У чому полягає сутність магнітних аномалій?

22 Обчислити зближення меридіанів для точки з координатами В = 50018’30’’п.ш., L=13016’10’’с.д.

Відповідь: γ = - 0-22.

23 Обчислити зближення меридіанів для точки з координатами В = 52023’30’’п.ш., L=10016’20’’с.д. Відповідь: γ = + 0-17.

24 Командир взводу управління здійснив топогеодезичну прив’язку командно-спостережного пункту: Х = 71815, Y = 15350. З командно-спостережного пункту була виявлена ціль – спостережний пункт противника: АМсер = 21-99, Дц = 5060 м. Визначити повні прямокутні координати в системі координат даної і суміжної зон, геодезичні координати цілі.

Поправку бусолі визначити за даними карти 1 : 50 000 СНОВ. Побудову напрямків на карті здійснити за допомогою АК-3. Відповідь: Х = 6067862, Y = 4318528, Хс = 6068880, Yс = 3205275, В = 54042’10’’, L = 18011’06’’, ΔАМ = - 1-51.

25 Старший офіцер батареї здійснив переміщення вогневої позиції з 3-ї у 4-ту зону на 25 км. ΔАМстар = - 0-75. З вогневої позиції до контурної точки (тригопункт з відм.217,5 (8111) виміряли АМсер = 1-19, Дор = 2770. Нанести на карту вогневу позицію і знайти її повні прямокутні координати і висоту. Поправку бусолі уточнити. Відповідь: вогнева позиція знаходиться біля окремого середнього будинку (7910), Х = 6079185, Y = 4310925, Н=111м, ΔАМн = - 1-51.

26 Командир взводу управління розгорнув командно-спостережний пункт батареї, координати якого: Х = 74575, Y = 15515. За орієнтиром 41 виміряли: А = 41-14, Д = 8580. Визначити дирекційний кут на орієнтир, нанести орієнтир на карту і визначити його координати. Вимірювання кутів і побудову напрямків за вказаними кутами здійснювати за допомогою циркуля-вимірювача і хордокутоміра. Відповідь: командно-спостережний пункт – відм.233,5 (7415), γ = - 0-39, орієнтир – відм.164,7, Х = 71435, Y = 07510.

27 Виміряти дирекційний кут і дальність до цілі, якщо вогнева позиція: Х = 69370, Y=12330; ціль: Х = 71815, Y = 15350. Вимірювання кутів і побудову напрямків за вказаними кутами здійснювати за допомогою циркуля-вимірювача і хордокутоміра. Відповідь: 1) α = 8-50, Д=3890 м; 2) вогнева позиція – бергштрих горизонталі (6912); ціль – відм.231,6 (7115).

<< | >>
Источник: Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ,2010. – 281 с.. 2010

Еще по теме Питання для повторення і задачі: