<<
>>

Література для поглибленого вивчення

1. Бюджетний кодекс України // відомості Верховної Ради України, № 2456-VI від 08.07.2010 року (№ 2542-Ш від 21.06.2001 року) зі змінами та доповненнями.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 1997 р.

3. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України або Офіційний вісник України.

4. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Затв. Наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 № 205.

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.02 № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі».

2. Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 4.03.02 р. № 256.

3. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.

4. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району : навч. посібник / С. І. Мельник, В. Серск, С. Б. Ільї- них та ін. — К. : Міленіум, 2003. — 266 с.

5. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн. — К. : НДФІ, 2007. — 299 с.

6. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : підручник / за ред. О. П. Кириленко. — К. : Знання, 2006. — 677 с.

7. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом : навч. посібник / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні». — К. : RTI International, 2005. — 56 с.

8. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта. [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 265 [7] с.

9. Олійник Д. С. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів // Фінанси України. — 2008. — № 7. — С. 84—92.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Література для поглибленого вивчення:

 1. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 3. Література для поглибленого вивчення
 4. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. Література для поглибленого вивчення
 12. Література для поглибленого вивчення
 13. Література для поглибленого вивчення
 14. Література для поглибленого вивчення
 15. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 16. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)