<<
>>

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:

■S сутність та склад підприємств місцевого господарства;

S особливості фінансових взаємовідносин у межах місцевого господарства адміністративно-територіальної одиниці;

■S порядок формування прибутку підприємства місцевого господарства;

■S показники фінансового стану підприємства місцевого господарства та їх особливості;

■S санаційні заходи, що можуть бути застосовані до підприємства місцевого господарства, що перебуває у фінансовій скруті;

а також уміти:

• характеризувати джерела фінансування підприємств місцевого господарства;

• розраховувати обсяг оборотних коштів підприємств місцевого господарства;

• розраховувати рентабельність та інші фінансові параметри фінансової діяльності підприємств місцевого господарства;

• розраховувати прибуток підприємств місцевого господарства та визначати основні напрями його розподілу;

• аналізувати причини банкрутства підприємств місцевого господарства.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ::

  1. 11. Задержки сдачи материала и превышение его объема
  2. 16. В любом состоянии материи заложено, если можно так выразиться, агрессивное начал
  3. Темы 1, 2. «Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль»
  4. Темы 3, 4. «Официально-деловой стиль. Публицистический стиль»
  5. Тема 5. «Разговорный стиль»
  6. Тема 4. Бытие и его основные формы. Материя, движение, пространство и время.
  7. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
  8. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
  9. Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:
  10. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ: