<<
>>

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:

У Європейську хартію місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів;

У сутність та види бюджетного федералізму в розвинутих країнах;

У форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах;

У види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах,

УМІТИ:

• швидко та ефективно знаходити інформацію для поглибленого вивчення світового досвіду організації місцевих фінансів;

• орієнтуватись у формах та методах фінансового забезпечення; бюджетному федералізмі; видах, принципах та інструментах взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах;

• використовувати здобуті знання для пропозицій можливостей застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ::

 1. 11. Задержки сдачи материала и превышение его объема
 2. 16. В любом состоянии материи заложено, если можно так выразиться, агрессивное начал
 3. Темы 1, 2. «Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль»
 4. Темы 3, 4. «Официально-деловой стиль. Публицистический стиль»
 5. Тема 5. «Разговорный стиль»
 6. Тема 4. Бытие и его основные формы. Материя, движение, пространство и время.
 7. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 8. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 9. Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:
 10. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 11. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 12. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 13. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 14. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 15. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 16. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 17. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 18. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 19. Тема семинарского занятия № 11: Возникновение полисной демократии в Аттике.