<<
>>

Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:

S компоненти матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування;

S склад місцевих фінансових ресурсів;

S способи мобілізації надходжень до доходної частини місцевих бюджетів;

S класифікацію основних видів доходів;

■S структуру доходів місцевих бюджетів;

S особливості місцевих податків та зборів,

а також уміти:

• чітко формулювати стратегію формування доходної частини місцевого бюджету;

• орієнтуватись у специфічних особливостях доходів централізованих та децентралізованих фондів;

• визначати перспективні джерела наповнення доходної частини місцевих бюджетів.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ::

  1. Напрямки створення наративних джерел