<<
>>

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:

■S сутність видатків та витрат бюджету;

S методи планування видаткової частини місцевих бюджетів;

■S специфіку програмно-цільового методу планування;

S призначення та напрями використання видатків поточного бюджету;

S особливості розмежування видів видатків між різними рівнями бюджетів,

а також уміти:

• готувати матеріали щодо більш глибокого вивчення видатків місцевих бюджетів;

• диференціювати методи планування залежно від поставлених цілей та об ’єкту планування;

• визначати необхідні резерви для фінансування видатків місцевих бюджетів.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ::

 1. 11. Задержки сдачи материала и превышение его объема
 2. 16. В любом состоянии материи заложено, если можно так выразиться, агрессивное начал
 3. Темы 1, 2. «Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль»
 4. Темы 3, 4. «Официально-деловой стиль. Публицистический стиль»
 5. Тема 5. «Разговорный стиль»
 6. Тема 4. Бытие и его основные формы. Материя, движение, пространство и время.
 7. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 8. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 9. Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете ЗНАТИ:
 10. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 11. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 12. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 13. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 14. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ: