<<
>>

2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету

На місцевий фінансовий орган покладено такі завдання

ґ ---------- ------------------------------- . . . —

попередній розгляд за участі представників відповідних управлінь та відділів розрахункових балансів доходів і видатків, проекти планів з доходів і зведених кошторисів видатків господарства місцевого підпорядкування, визначення обсягів платежів у бюджет та асигнувань із бюджету цього господарства, і складання проекту місцевого бюджету;

розроблення пропозицій про розміри відрахувань від загальнодержавних податків та зборів і розміри граничних видатків плану регулювання для складання проектів місцевих бюджетів нижчого рівня; на основі аналізу зведених даних та інших матеріалів вишукує можливість збільшення доходів бюджету за рахунок більш повного використання всіх внутрішньогосподарських ресурсів;

перевірка правильності визначення на наступний рік видатків та джерел їх покриття, а також врахування змін чинного законодавства у сфері цін, заробітної плати, норм матеріальних і грошових затрат й інших норм; уточнює розрахункові баланси доходів і видатків, проекти планів щодо доходів і зведених кошторисів видатків

Задля визначення розмірів (відсотків) відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів нижчого рівня місцевий фінансовий орган проводить розрахунки

обсягів видатків кожного місцевого бюджету нижчого рівня; сум надходжень за доходами, котрі повністю зараховуються до зазначених бюджетів;

сум надходжень (контингентів) загальнодержавних податків і доходів на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Терміни і поняття

місцевий бюджет

структура місцевих бюджетів України

місцеве самоврядування

типи фінансових відносин

ознаки місцевих бюджетів

загальний фонд

спеціальний фонд

проект бюджету

лімітна довідка

Питання для перевірки знань

1. У яких аспектах можна розглядати місцеві бюджети?

2.

У чому проявляється економічна сутність місцевих бюджетів?

3.

Скільки існує рівнів місцевих бюджетів?

4. Дайте перелік базових бюджетів.

5. Які показники включає зведений бюджет Автономної Республіки Крим?

6. Завдання місцевих фінансових органів.

7. Хто здійснює роботу по складанню проекту місцевого бюджету?

Завдання для індивідуальної роботи

Проаналізуйте склад доходів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на основі фактичного статистичного матеріалу.

Література

для поглибленого вивчення

1. Бюджетний кодекс України. — К. : Атіка, 2002. — 80 с.

2. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 1999 р.

3. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 560 с.

4. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2007. — 293 с.

5. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : навч. посіб. — Тернопіль : Астон, 2004. — 140 с.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету:

 1. § 82. Органи виконавчої влади , як різновид державних органів.
 2. 47.Місцеві органи виконавчої влади.
 3. 104.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
 4. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 5. РОЗДІЛ 8. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ[3]
 6. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 7. ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 8. Планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування.
 9. § 1. Органи верховної влади та центрального управління
 10. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 11. Місцеві органи виконавчої влади.
 12. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
 13. УМІТИ:
 14. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 15. Права і обов'язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів
 16. Тарифна політика держави та місцевих органів влади у сфері житлового господарства
 17. ТЕМА 10 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
 18. Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні
 19. Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів