<<
>>

§ 87. Система органів виконавчої влади.

Суб`єктами виконавчої влади в Україні є органи загальної компетенції-вищі органи у системі органів виконавчої влади; органи спеціальної компетенції-центральні органи державної виконавчої влади; місцеві органи державної виконавчої влади.
У своїй сукупності суб`єкти виконавчої влади утворюють єдину систему органів. Виконавчій владі та системі її органів присвячено розділ 6 Конституції “Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади”. Єдність системи органів виконавчої влади обумовлена: єдністю всієї державної влади, яка випливає з державної цілісності України; розмежуванням компетенції органів виконавчої влади; їх спільною діяльністю. У межах цієї системи визначається порядок формування окремих її елементів. Очолює систему Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади. Середньою ланкою цієї системи є міністерства та центральні органи державної виконавчої влади, підпорядковані Кабінету Міністрів. Органами виконавчої влади України місцевого або територіального рівня є, по-перше, органи виконавчої влади загальної компетенції, місцеві державні адміністрації в області. І районах, містах Києві та Севастополі, які підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. По-друге, до цього рівня відносяться також органи спеціальної (галузевої та функціональної) компетенції, які безпосередньо підпорядковані як центральним органам виконавчої влади, так і перебувають у підпорядкуванні відповідних місцевих органів виконавчої влади.

Компетенція органів виконавчої влади визначається окремо для кожної ланки системи органів виконавчої влади. Згідно з п.12 ст.92 Конституції України, виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади. Компетенція Кабінету Міністрів України визначена у ст.116 Конституції України та Законі “Про Кабінет Міністрів України”. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади сформульовані у відповідних Положеннях про ці органи. Компетенція місцевих державних адміністрацій визначена ст.119 Конституції України та Законом про місцеві державні адміністрації. Нарешті, особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються, відповідно до ст.118 Конституції України, окремими законами України.

У межах своєї компетенції вищі органи виконавчої влади організують реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики Української держави; здійснюють керівництво і регулюють соціально-економічну сферу; забезпечують єдність системи виконавчої влади; спрямовують і контролюють діяльність підлеглих органів виконавчої влади; здійснюють управління власністю незалежно від її форми; розробляють і здійснюють загальнодержавні програми.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 87. Система органів виконавчої влади.:

 1. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 2. 34 Система органів фінансового контролю.
 3. § 6. Міністерство як центральний орган виконавчої влади.
 4. § 10. Класифікація органів виконавчої влади.
 5. § 82. Органи виконавчої влади , як різновид державних органів.
 6. § 87. Система органів виконавчої влади.
 7. § 90. Система органів держуправління.
 8. 59.Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві
 9. 104.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
 10. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 11. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 12. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 13. IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України: