<<
>>

Склад і структура та принципи формування місцевих бюджетів

До місцевих бюджетів належать

бюджет Автономної Республіки Крим; обласні, районні бюджети; бюджети районів у містах;

бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань

Місцеві бюджети України

БЮДЖЕТ ЯК ФОНД ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

з/п

Принципи Характеристика
1 принцип єдності існування єдиного рахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи, єдиної правової бази, єдиної бюджетної класифікації, єдиної грошової системи, єдиної соціально- економічної політики
2 принцип

збалансованості

повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період
3 принцип

самостійності

Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними.
Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети
4 принцип повноти до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
5 принцип

обґрунтованості

бюджет формується на реалістичних макропо- казниках економічного і соціального розвитку держави
6 Принцип

ефективності

усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів

Закінчення табл.

з/п

Принципи Характеристика
7 принцип

субсидіарності

розподіл видів видатків між державним бюджетом і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами має ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача
8 принцип цільового використання бюджетних коштів бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями
9 принцип справедливості і неупередженості бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами
10 принцип пу блічності та прозорості Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами
11 принцип відповідальності учасників бюджетного процесу кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Склад і структура та принципи формування місцевих бюджетів:

 1. 41 Бюджетний устрій України.
 2. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 3. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
 4. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 5. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 6. Резюме
 7. Економічна сутність і специфічні риси місцевих бюджетів України
 8. Склад і структура та принципи формування місцевих бюджетів
 9. Об'єкт, мета і напрями регіональної політики держави
 10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV
 11. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг від 28.12.2007 № 1324/2007
 12. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа