<<
>>

Види податкових і неподаткових надходжень до місцевих бюджетів

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

1. Податки на доходи, податки на прибуток:
— податок з доходів фізичних осіб;

— податок на прибуток підприємств і організацій, що

належать до комунальної власності.
2. Податки на власність:
— податок на транспортні засоби.
3. Збори за спеціальне використання природних ресурсів:
надходження — плата за користування надрами;

— збір за спеціальне використання води;

— збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 4. Інші податки:

— місцеві податки і збори;

— податки, не віднесені до інших категорій;

— фіксований сільськогосподарський податок;

— єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва

Продовження табл.

Неподаткові

надходження

1. Доходи від власності та підприємницької діяльності:

— частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;

— надходження від грошово-речових лотерей;

— надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів;

— дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

— адміністративні штрафи та інші санкції;

— інші надходження.

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від неко- мерційного та побічного продажу :

— плата за утримання дітей у школах-інтернатах; плата за утримання вихованців шкіл та професійно- технічних училищ соціальної реабілітації;

— плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що перебуває у комунальній власності;

— державне мито;

— плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення.

3. Інші неподаткові надходження:

— надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності;

— доходи від операцій з кредитування та надання гарантій, у тому числі відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів;

— інші надходження.

4. Власні надходження бюджетних установ:

— плата за послуги, що надаються бюджетними установами;

— інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Доходи від операцій з капіталом 1. Надходження від продажу основного капіталу:

— надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

— надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.

2. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

Трансферти 1. Субсидії.

2. Субвенції.

3. Дотації.


<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Види податкових і неподаткових надходжень до місцевих бюджетів:

  1. Види податкових і неподаткових надходжень до місцевих бюджетів
  2. Соціально-економічний стан місцевих фінансів в Україні
  3. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  4. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  5. Економічний зміст та призначення бюджету