<<
>>

Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країна


196


ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ місцевого САМОВРЯДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН, %

[1] Розраховано за даними: Government Finance Statistics Yearbook // International Monetary Fund, Washington, 2004.

— 508 p.
Моделі Характерні риси
англосаксонська

(англо-

американська)

• значна автономія органів місцевого самоврядування щодо державної влади;

• відсутність на місцях повноважних представників центральної влади, які б опікали органи місцевого самоврядування;

• виборність ряду посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою (наприклад, шериф, клерк громади, скарбник, коронер, регістратор, податковий інспектор та ін.);

• функціонування органів місцевого самоврядування виключно в межах своєї компетенції, закріпленої в законі, тобто повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно з позитивним принципом правового регулювання (органи місцевого самоврядування можуть робити лише те, що прямо передбачено законом)

континентальна (французька) • більш високий (порівняно з англо-американською моделлю) ступенем централізації управління, наявністю органів місцевого управління з вертикальною підпорядкованістю;

• повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно з негативним принципом правового регулювання (органам місцевого самоврядування дозволяється робити все, що не заборонено законом)

змішана модель (характерна для України) • право на місцеве самоврядування визнається лише за територіальними громадами сіл, селищ, міст («природними» громадами);

• на регіональному рівні (район, область) практично всі функції управління територією здійснюють органи виконавчої влади — місцеві державні адміністрації, а органи місцевого самоврядування (районні та обласні ради) носять декоративний характер і реально не впливають на стан соціально- економічного та культурного розвитку регіону;

• організація місцевого самоврядування здійснюється за схемою «сильний мер — рада», яка передбачає, що обраний територіальною громадою сільський, селищний, міський голова відіграє досить вагому роль в системі місцевого самоврядування — він головує на сесії відповідної ради, очолює її виконавчий комітет та здійснює функції представництва громади у відносинах з іншими громадами, органами державної влади, підприємствами, організаціями та установами;

• компетенція місцевого самоврядування закріплюється згідно з позитивним принципом правового регулювання (органи місцевого самоврядування зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України — ст. 19 Конституції України)


12.5.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країна:

  1. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
  2. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країна
  3. Питання для перевірки знань