<<
>>

№ 63. Загальна характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн.

Право власності на відміну від власності є юридичною категорією. Воно виникає одночасно з виникненням держави. Варто розрізняти право власності в об'єкти-вному і суб'єктивному змісті.

В об'єктивному розумінні - це сукупність правових норм, установлених державою і регулюючих від-носини по володінню, користуванню і розпорядженню засобами виробництва і предметами споживання. У суб'єктивному змісті - це конкретне право визначеної особи по володінню, користуванню і розпорядженню приналежної йому річчю. Володіння – закріп-лення матеріальних благ за конкретним власником, і визначає фактине утримання речі у сфері господарювання цих осіб. Корис-тування – вилучення з речей їх корисних властивостей, які надають можливість задовольнити відповідні потреби індивіда чи колективу. Розпорядження – визначення власником юридичної або фактичної долі речі. Право власності має абсолютний характер.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 63. Загальна характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн.:

  1. ПРОГРАМА КУРСУ
  2. № 63. Загальна характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн.
  3. ВИСНОВКИ
  4. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі