<<
>>

Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості

Сфера дії

міжбюджетних відносин

ФОРМИ РУХУ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Міжбюджетні трансферти Об’єднання коштів бюджетів
Дотації вирівнювання Субвенції

Кошти, що передаються Інші дотації

Для спільного фінансування, виконання спільних проектів і програм

Зміст міжбюджетних трансфертів та їх види

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ В УКРАЇНІ

Вид Цільове спрямування
Дотації вирівнювання Бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення
Бюджетам районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань
Субвенції субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності таких об’єктів
субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад міст, селищ і сіл
цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів
субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів органів самоврядування на виконання їхніх повноважень внаслідок надання встановлених державою пільг
цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів
інші субвенції
Кошти, що пе До Державного бюджету
редаються До місцевих бюджетів
Інші дотації Місцевим бюджетам

• інші субвенції

Трансферти з Державного бюджету України

• субвенції на фінансування спеціальних соціальних послуг, які держава гарантує населенню;

• субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів органів самоврядування на виконання їхніх повноважень внаслідок надання встановлених державою пільг;

• цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів;

• субвенції на виконання містом Києвом функцій столиці України;

• цільові субвенції для районів, які згідно із законами України визначено зоною надзвичайної екологічної ситуації;

Трансферти між місцевими бюджетами

• субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності таких об’єктів;

• субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад міст, селищ і сіл;

• цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів;

• інші субвенції

дотації для фінансування делегованих державних повноважень бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, районним бюджетам і бюджетам міст обласного значення

Формула розрахунку дотації вирівнювання

Схема розрахунку дотації вирівнювання

ДЕРЖАВНИЙ бюджет

Поняття бюджетного регулювання

МЕТА БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

Вертикальне бюджетне регулювання Горизонтальне бюджетне регулювання
Мета Забезпечення необхідними дохідними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до чинного порядку розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування Ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування
Шляхи досягнення Розподіл видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для фінансування певних видатків Вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів

МЕТОДИ бюджетного РЕГУЛЮВАННЯ
Метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів Надання фінансової допомоги бюджетам в обсязі певної визначеної суми (міжбюджетні трансферти)

ІНСТРУМЕНТИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Інструменти Зміст
Власні доходи це доходи (податкові й неподаткові надходження), що формуються і використовуються місцевими органами влади на підвідомчій їм території
Закріплені доходи це доходи, які повністю або у визначеній частині закріплюються за тим чи іншим бюджетом
Регульовані доходи це доходи, що на пайовій основі розподіляються між усіма ланками бюджетної системи України
Міжбюджетні

трансферти

передача коштів з одного бюджету до іншого на безповоротній основі

СТРУКТУРА ВЛАСНИХ, ЗАКРІПЛЕНИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ

On

On

5.5.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості:

  1. Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:
  2. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості