<<
>>

Література для поглибленого вивчення

1. Конституція України із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 1997 р.

3. Місцеві фінанси : підручник / За ред. О. П. Кириленко. — К. : Знання, 2о0б. — 677 с.

4. Близнюк О. С., Губерська Н. Л., Музика О. А., Усенко Р. А. Місцеві фінанси в Україні: Правове регулювання : навч. посібник. — К. : Да- кор, КНТ, 2007. — 316 с. (Серія «Інноваційні освітні технології в муніципальному праві»).

5. Круш П. В., Кожемяченко О. О. Муніципальне управління : навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 168 с.

6. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /

М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта. [та ін.] — К. : КНЕУ,

2008. — 265 с.

7. Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій. — К. : Кондор, 2009. — 282 с.

8. Рева Т. М., Ковальчук К. Ф., Кучкова Н. В. Місцеві фінанси : навч. посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 208 с.

9. Сазонець І. Л. Гринько Т. В., Придатко Г. Ю. Управління місцевими фінансами : навч. посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 264 с.

10. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навч. посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 560 с.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Література для поглибленого вивчення:

 1. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 3. Література для поглибленого вивчення
 4. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. Література для поглибленого вивчення
 12. Література для поглибленого вивчення
 13. Література для поглибленого вивчення
 14. Література для поглибленого вивчення
 15. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 16. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
 17. Історіографія курсу