<<
>>

Питання для перевірки знань

1. Підстави для формування і проведення самостійної фінансової політики місцевими органами влади.

2. Який зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави?

3.

Схарактеризуйте сутність державної регіональної політики, її зв’язок з адміністративно-територіальною реформою в державі.

4. Які цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики?

5. У чому полягає необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України?

6. Запровадження єдиних загальнодержавних мінімальних соціальних стандартів.

7. Забезпечення соціального захисту незалежно від економічних можливостей регіону.

8. Фінансово-економічні засади регіональної політики, розширення повноважень місцевих органів влади.

9. Розмежування та збалансування повноважень і відповідальності центральних та місцевих органів влади у сфері надання послуг.

10. Державне сприяння розвитку депресивних регіонів. Законодавче закріплення статусу депресивного регіону. Спрямованість державної підтримки депресивної території.

11. Головні напрями державного сприяння економічному і соціальному розвиткові регіонів. Удосконалення регіональної структури.

12. Програма економічного і соціального розвитку в регіоні. Показники, які розробляються в процесі складання програми економічного і соціального розвитку в регіоні. Структура програми економічного і соціального розвитку в регіоні, послідовність її розробки.

13. Основні напрями вдосконалення територіальної організації влади місцевого самоврядування та їх фінансового забезпечення в Україні.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Питання для перевірки знань:

 1. § 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел
 2. 2.7.5.Завдання для перевірки знань
 3. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 4. Питання для перевірки знань
 5. Питання для перевірки знань
 6. Питання для перевірки знань
 7. Питання для перевірки знань
 8. Питання для перевірки знань
 9. Питання для перевірки знань
 10. Питання для перевірки знань
 11. Питання для перевірки знань