<<
>>

Питання для перевірки знань

1. У чому полягає сутність міжбюджетних відносин? Які є інструменти міжбюджетних відносин?

2. Яким чином в Україні здійснюється розподіл видатків відповідно до розмежування повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування?

3.

Як держава забезпечує виконання повноважень органів місцевої влади відповідними фінансовими ресурсами?

4. Які взаємовідносини характерні для місцевих бюджетів з Державним бюджетом?

5. Охарактеризуйте взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів?

6. Яким чином держава стимулює у місцевих органів влади зацікавленість в мобілізації додаткових доходів?

7. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів із Державним бюджетом.

8. Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика.

9. Показник «норматив бюджетної забезпеченості», огляд переваг і недоліків його застосування.

10. Роль і значення трансфертів у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів: економічні та політичні аспекти.

11. Який порядок розрахунку дотації загального вирівнювання?

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Питання для перевірки знань:

 1. § 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел
 2. 2.7.5.Завдання для перевірки знань
 3. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 4. Питання для перевірки знань
 5. Питання для перевірки знань
 6. Питання для перевірки знань
 7. Питання для перевірки знань
 8. Питання для перевірки знань
 9. Питання для перевірки знань
 10. Питання для перевірки знань
 11. Питання для перевірки знань
 12. Питання для перевірки знань
 13. Питання для перевірки знань
 14. Питання для перевірки знань