<<
>>

Питання для перевірки знань

1. Дайте визначення терміна «місцеве господарство».

2. Назвіть склад місцевого господарства.

3. Перелічіть основні джерела фінансування місцевого господарства.

4. Які доходи можуть отримувати підприємства місцевого господарства. Перелічіть їх.

5. Дайте характеристику витратам підприємств місцевого господарства.

6. Схарактеризуйте оборотні кошти підприємств місцевого господарства.

7. Назвіть основні показники, які характеризують ефективність використання оборотних коштів підприємств місцевого господарства.

8. Які основні показникиі характеризують фінансовий стан підприємств комунального господарства? Назвіть їх.

9. Дайте визначення терміна «банкрутство» та назвіть причини, що спричиняють його виникнення.

10. Схарактеризуйте типи санаційних заходів.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Питання для перевірки знань:

 1. § 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел
 2. 2.7.5.Завдання для перевірки знань
 3. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 4. Питання для перевірки знань
 5. Питання для перевірки знань
 6. Питання для перевірки знань
 7. Питання для перевірки знань
 8. Питання для перевірки знань
 9. Питання для перевірки знань
 10. Питання для перевірки знань
 11. Питання для перевірки знань
 12. Питання для перевірки знань
 13. Питання для перевірки знань
 14. Питання для перевірки знань
 15. Питання 1. Види та форми здійснення контрольно-перевірочної роботи, їх сутність та задачі
 16. Питання 3. Контроль правильності проведення і відображення в обліку касових операцій, дотримання касової дисципліни При перевірці касових операцій з’ясовується:
 17. Питання 2.Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.