<<
>>

Законодавчі акти, що регламентують місцеві фінанси в Україні

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Витяг)

Європейська хартія місцевого самоврядування, Страсбург, 15 жовтня 1985 року, Статус Хартії (Витяг)

Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III (Витяг)

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)

Податковий Кодекс України від 15.06.2010 № 6509 (Витяг)

Закон України »Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV

Закон України «Про столицю України — місто-герой Київ» від 15.01.1999 № 401-XIV

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 № 2850-IV

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV

Постанова Кабінету міністрів України від 25 грудня 1996 р.

№ 1548, Київ, «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»

Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 207, Київ, «Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів»

Постанова Кабінету міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» від 5 вересня 2001 р. № 1195

Указ Президента України «Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг» від 28.12.2007 № 1324/2007

Указ Президента України «Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичань, що провадяться органами місцевого самоврядування» від 18.06.1998 № 655/98

Наказ МФУ «Про розгляд питань щодо погодження розміру зовнішніх запозичань органів місцевого самоврядування та про затвердження Порядку погодження розміру внутрішніх запозичань, що провадяться органами місцевого самоврядування» від 19.01.99 № 19

Наказ Державного казначейства України «Про порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 04.11.2002 № 205

Наказ Держжитлкомунгоспу «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 7.05.2005 № 76

Наказ Держжилкомунгоспу «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень,будинків, споруд» від 10.08.2004 № 150

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Законодавчі акти, що регламентують місцеві фінанси в Україні:

 1. 13. Поняття джерел АП. Загальні та спеціальні законодавчі акти.
 2. В. Законодавчі акти в загальноправовій системі 1. Становлення законодавства
 3. 2. Співвідношення загального права і законодавчих актів
 4. 3. Причини такого «ставлення» загального права до законодавчих актів
 5. Г. Інтерпретація законодавчих актів
 6. 2. Правило «ясного значення» і історія законодавчого акта
 7. б. Зовнішні впливи на інтерпретацію законодавчого акта
 8. 7. Нетрадиційні підходи до інтерпретації законодавчих актів
 9. 3. Аргументація прецедентннх інтерпретацій законодавчих актіва. Дедуктивна та аналогічна аргументації прецедентннхінтерпретацій
 10. ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
 11. Необхідність і сутність місцевих фінансів, їх становёення та розвиток
 12. Склад, призначення і функції місцевих фінансів
 13. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв'язок з проектом Державного бюджету
 14. ТЕМА 11 УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ
 15. ТЕМА 12 СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
 16. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів
 17. Законодавчі акти, що регламентують місцеві фінанси в Україні
 18. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про розгляд питань щодо погодження розміру зовнішніх запозичань органів місцевого самоврядування та про затвердження Порядку погодження розміру внутрішніх запозичань, що провадяться органами місцевого самоврядування від 19.01.99 № 19
 19. Соціально-економічний стан місцевих фінансів в Україні
 20. ЗМІСТ