<<
>>

13. Поняття джерел АП. Загальні та спеціальні законодавчі акти.

Джерелом аграрного права є правові акти, що містять норми аграрного права як галузі, а також норми, які є в актах в інших галузях національного та міжнародного законодавства в тій чи іншій частині, де вони регулюють аграрні відносини.

За юридичною силою джерела поділяються на:

1.Закони

2.Підзаконі акти

3.Локальні акти

4.Розяснення

5.Міжнародні правила, звичаї, конвенції

2. Конституція України є основним законом України, норми якого покладені в основу аграрного права. Вона передбачає:

1.Права і обовязки поширюються на сільськогосподарські пітприємства.

2.Закріплює і гарантує форми і види власності.

3.Земля є основним національним багатсвом України

4.Право на зайняття підприємницькою діяльністю та інше

Основними законами України в аграрному праві є:

1.Земельниї кодекс України від 25 жовтня 2001 року

2.Цивільниї кодекс України

3.Кодекс законів про працю України

4. Кодекс України про Адміністративне правопорушення

5.Господарськиї кодекс України

6.Водний кодекс України

7.Лісовий кодекс України

8.Закон України «Про оренду землі»

9.Закон України «Про фермерське господарство»

10.Закон України «Про охорону праці»

11.Закон України «Про ветеренарну медецину» та інші.

3. Укази Презедента видаються на розвиток чинного законодавства, для термінового регулювання питань, що мають загальнодержавне значення. Вони спрямовані на:

1.Здіїснення аграрної програми

2.Проведення приватизації майна

3.Прискорення земельної реформи

Важливе значення займають постанови і розпорядження Кабінету Міністрів.

Внутрішньогосподарські правові акти поділяються на ті, що:

1.Набувають юридичної сили з моменту державної реєстрації підприємства.

2.Набувають юридичної сили з моменту їх приняття найвищим органом самоврядування - загальними зборами.

До першої групи належить статут або установчий договір , до другої групи - всі інші.

Головне місце належить статутові, де зазначається:

місце знаходження;

назва пітприємства;

придмет і цілі діяльності;

порядок вступу і виходу з підприємства;

права та обовязки учасників;

розподіл прибутків і збитків;

порядок ліквідації та реорганізації та інше.

Серед локальних нормативних актів розрізняють:

1.Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.Положення про оплату праці

3.Положення про ревізійну комісію

4.Положення про основні функції керівників та спеціалістів та інше.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 13. Поняття джерел АП. Загальні та спеціальні законодавчі акти.:

 1. 13. Поняття джерел АП. Загальні та спеціальні законодавчі акти.
 2. § і. Поняття, суть і завдання кримінально-процесуального закону
 3. Загальне право
 4. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
 5. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 6. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 7. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 8. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
 11. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 12. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 13. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 14. Поняття та сутність поліцейських послуг в Україні
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. Історіографія та наукові концепції розробки правової доктрини як джерела (форми) права
 17. Римське право як першооснова формування доктрини в якості джерела права.
 18. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -