<<
>>

12. Єдність і взаємозв'язок аграрних правовідн. З , ЦП, трудовими, фін. – кредитн. Земельн. управлінськими екологічними та ін.. правовідносинами.

Єдність галузей права України, як суверенної держави, проявляється в нерозривному зв'язку між собою всіх галузей права. Аграрне право також перебуває у діалектичному зв'язку з державним (конституційним), земельним, цивільним, господарським, трудовим, фінансовим, цивільним процесуальним правом.

Цей зв'язок історично зумовлений єдністю суспільних відносин як єдиного цілого.

Конституція України є основним і визначальним законом держави, джерелом державного права. Між останнім і аграрним правом існує відповідне співвідношення. Через галузь аграрного права впроваджуються (застосовуються) ті норми Конституції, для яких (залежно від особливостей суб'єкта і об'єкта аграрних правовідносин) є властивими юридична сила прямої дії.

Такою є правова норма ст. 36 Конституції України, що визначає права громадян на об'єднання для досягнення і реалізації певних прав. Порушення цієї конституційної норми має місце у випадку вчинення перепон для здійснення такого об'єднання, зокрема в разі нескликання з вини посадових осіб (голова і правління) КСГП загальних зборів членів підприємства для вирішення питання про реорганізацію або ліквідацію підприємства. Співвідношення між державним правом і аграрним правом у цьому разі полягає в порушенні ст. 31 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство". Реалізація конституційної правомочності селян—членів підприємства перебуває у прямому зв'язку з наявністю у галузевій нормі права відповідної санкції, що має бути застосована в разі вчинення порушення ст. 36 Конституції України і ст. 31 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство".

3. Конституція України (ст. 13) визнає землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси власністю Українського народу. Від імені Українського народу право власності здійснюють органи державної влади і місцевого самоврядування. Основний Закон країни закріпив право приватної власності на землю. Аграрне і земельне законодавство надає право власності на землю колективним сільськогосподарським підприємствам і позбавляє цього права державні сільськогосподарські підприємства. В результаті має місце протиставлення земельних правомочностей колективного і державного сільськогосподарського підприємства. Земельними є правовідносини щодо права власності на землю і права землекористування, правосуб'єктності учасників земельних правовідносин, процедурно-процесуальних відносин, пов'язаних із здійсненням землевпорядкувальних робіт, правовий режим земель населених пунктів та інші земельні правовідносини. Усі вони є предметом земельного права як галузі права. 4. Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України (якщо він буде прийнятий) покликані визначати і регулювати майнові правомочності громадян і юридичних осіб. Характерним співвідношенням цивільного права і аграрного права існує в процесі його реалізації інститут права власності і в першу чергу права власності колективного сільськогосподарського підприємства.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 12. Єдність і взаємозв'язок аграрних правовідн. З , ЦП, трудовими, фін. – кредитн. Земельн. управлінськими екологічними та ін.. правовідносинами.:

  1. 12. Єдність і взаємозв'язок аграрних правовідн. З , ЦП, трудовими, фін. – кредитн. Земельн. управлінськими екологічними та ін.. правовідносинами.
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -