<<
>>

Поняття банкрутства та його правове забезпечення

Нині в Україні серед підприємств місцевого господарства, особливо тієї її частини, що становить комунальну власність, спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості неплатоспроможних підприємств.

Значна частина цих підприємств працює збитково. Неплатоспроможність є підставою для оголошення підприємства банкрутом. Але позовних заяв до арбітражних судів у зв’язку з банкрутством підприємств місцевого господарства практично не надходить. При цьому рішення про визнання комунального підприємства банкрутом приймається виключно місцевою радою. Тому оголосити банкур- том комунальне підприємство практично неможливо

Основні види Причини банкрутства
банкрутства
Випадкове Наслідок надзвичайних обставин (стихійні лиха, воєнні дії, політична нестабільність, економічна криза)
Навмисне Результат спеціального приховування майна, створення фіктивних зобов’язань, блокування роботи підприємства та ін.
Необережне Результат неефективної роботи, проведення ризикових операцій
*

Основні фактори виникнення кризового стану на підприємствах місцевого господарства


ТИПИ САНАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Фінансово-економічні (передбачають поновлення та збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру)

Організаційно-правові (спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно-правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту тощо)

Виробничо-технічні (пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості та ін.)

Соціальні (пов’язані, як правило, зі скороченням зайвого персоналу)

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Поняття банкрутства та його правове забезпечення:

 1. 1. Поняття виробничо-господарської дiяльностi, її правове регулювання
 2. 1. Поняття юридичного обслуговування сiльськогосподарського пiдприємства
 3. § 3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства
 4. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 5. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 6. ПРОГРАМА КУРСУ
 7. Поняття банкрутства та його правове забезпечення
 8. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ І ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ
 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про лізинг
 11. Перша кодифікація радянського права в Україні
 12. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 13. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
 14. 3.2. Суброгація
 15. 2.1. Нормативне закріплення основних трудових прав працівників