<<
>>

Резюме

Бюджетний процес передбачає регламентовану нормами права діяльність, пов’язану зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Для кращого розуміння змісту цього поняття необхідно також знати, що бюджетний процес — це організована та скоординована діяльність багатьох суб’єктів, які є його учасниками — законодавчих органів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, фінансових органів, розпорядників бюджетних коштів та ін. Така діяльність різноаспектна і полягає у формуванні цілей і завдань, яких слід досягнути завдяки використанню бюджетних ресурсів; складанні прогнозу соціально-економічного розвитку; розробці проекту бюджету, його погодженні та затвердженні; комплексі дій та заходів щодо виконання бюджету; складанні та затвердженні звіту про виконання бюджету.

В Україні бюджетний процес регламентується Конституцією України, Бюджетним кодексом, Законом України «Про Державний бюджет на відповідний рік», іншими законами України, що регулюють бюджетні правовідносини, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів АР Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та ін.

Складанню проектів місцевих бюджетів передує розроблення прогнозних показників плану економічного і соціального розвитку відповідних територіальних одиниць. показники становлять основу для створення проектів їх бюджетів.

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради. Затвердження місцевих бюджетів відбувається відповідною радою не пізніше, ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України, а бюджетів районів у містах, селищ або сіл не пізніше ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи міського бюджету вищого рівня.

Бюджетний період, протягом якого бюджет чинний, в Україні триває з 1 січня до 31 грудня. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, то місцеві державні адміністрації мають право здійснювати

видатки з відповідного бюджету лише на цілі, які визначені бюджетом попереднього періоду, при цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягів видатків. Проводити капітальні видатки до прийняття рішення про бюджет забороняється.

Виконання місцевих бюджетів здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації і виконавчі органи відповідних рад. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюють територіальні органи Державного казначейства України.

Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначає Державне казначейство України відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

6.1.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Резюме:

 1. Д. Резюме
 2. г) Резюме
 3. Резюме
 4. Резюме
 5. Резюме
 6. Резюме
 7. СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ
 8. СТАНДАРТНАЯ ФОРМА РЕЗЮМЕ
 9. 8.2. Резюме
 10. Личное резюме.
 11. Тема. Документы, требующиеся при поступлении на работу. Резюме и его виды. Сопроводительное письмо.
 12. Образцы резюме
 13. Социологическое резюме.
 14. Типовые информационные блоки текста резюме
 15. Краткий обзор (РЕЗЮМЕ) проекта
 16. 2. Резюме ( 2- 3 страницы )