<<
>>

Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні

Завдання місцевих органів влади у сфері управління

— складання та виконання місцевих бюджетів

— забезпечення контролю за цільовим, раціональним, економічним і ефективним використанням бюджетних коштів

— створення належних фінансових умов для виконання функцій місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, їхніми виконавчими органами, а також підприємствами, організаціями та установами місцевого підпорядкування

__________________ І___________________

Фінансове планування — це діяльність зі збалансування і забезпечення пропорційності фінансових ресурсів.

Термін «збалансування» означає оптимальне співвідношення між фінансовими ресурсами, джерелами їх формування та обсягами використання. Пропорційність — раціональне співвідношення між розміром доходу до сплати податку і після сплати податку по регіонах, галузях, підприємствах

СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ВІДОБРАЖАЄ

♦♦♦ особливості форм і методів утворення і використання централізованих та децентралізованих грошових фондів;

❖ галузевий і територіальний перерозподіл фінансових ресурсів;

♦♦♦ розподіл фінансових ресурсів за сферами фінансових відносин;

♦♦♦ розподіл фінансових ресурсів на рівні підприємства V /

ч _/

1. стратегічні (декілька років) плани;

2. тактичні (квартал—рік) плани;

3. оперативні (до одного місяця) плани

Класифікація планування залежно від періоду передбачає існування таких планів

Об’єкт фінансового планування

ФІНАНСОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ (сучасний метод фінансового планування )

ґ

J- |||

— встановлення пріоритетів державних видатків за напрямами;

— підвищення ефективності використання державних коштів;

— припинення фінансування відповідно до вибору альтернативного варіанта

S_____________________

Складові управління:

11.2.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні:

 1. Об'єкт, мета і напрями регіональної політики держави
 2. Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
 5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про інвестиційну діяльність
 6. Об’єктивні ознаки та суб’єктивні чинники правового забезпечення екологічної безпеки.
 7. Питання 1. Податковий контроль. Суб’єкти податкового контролю, види перевірок
 8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
 9. Організація і порядок виконання бюджету
 10. 3.1. Зарубіжний досвід забезпечення функціонування системи електронних закупівель
 11. Адміністративно-правові аспекти структури прокуратури України