<<
>>

Резюме

Світовий досвід переконує, що в основі успіхів прогресу завжди лежать безпосередні економічні інтереси людини, дисципліна і порядок, чітка система організації та управління процесами капітало- творення, формування фондів нагромадження і споживання.

У фінансах управління означає процес впливу на фінансові відносини, фінансові ресурси, їх організацію для реалізації фінансової політики. Крім того, управління фінансами можна визначити як сукупність органів апарату управління всіх рівнів та їх управлінських дій.

Мета фінансового управління полягає у забезпеченні необхідними фінансовими ресурсами та підвищенні ефективності фінансової діяльності.

Предметом фінансового управління є регулювання фінансових потоків. При цьому об’єкт управління фінансами — це фінансові відносини у сфері грошового обігу, централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках фінансової системи держави.

Суб’єкт управління фінансами становить фінансовий апарат системи органів управління в державі, галузі, на підприємстві, тобто на всіх рівнях.

Як свідчить практика, управління фінансами — це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на формування і використання фінансових ресурсів. Поняття «управління фінансами» пов’язують з управлінням як на рівні держави, так і у централізованих та децентралізованих фондах фінансових ресурсів. На рівні підприємств різних організаційних форм та різних форм власності в сучасних умовах використовують поняття «фінансовий менеджмент». Фінансовий менеджмент — це управління фінансами підприємства, направлене на досягнення його мети за допомогою певних методів.

У питаннях регулювання доходів і видатків бюджетів місцевого самоврядування зберігається його підпорядкованість по вертикалі регіональним органам влади, а останніх, своєю чергою, центральній владі. Такий принцип організації бюджетної системи зберігається досі.

Неабияке значення при вивченні даної теми має питання фінансового планування — це діяльність зі збалансування і забезпечення пропорційності фінансових ресурсів. Термін «збалансування» означає оптимальне співвідношення між фінансовими ресурсами, дже-

релами їх формування та обсягами використання. Пропорційність — раціональне співвідношення між розміром доходу до сплати податку і після сплати податку по регіонах, галузях, підприємствах.

11.1.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Резюме:

 1. Д. Резюме
 2. г) Резюме
 3. Резюме
 4. Резюме
 5. Резюме
 6. Резюме
 7. СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ
 8. СТАНДАРТНАЯ ФОРМА РЕЗЮМЕ
 9. 8.2. Резюме
 10. Личное резюме.
 11. Тема. Документы, требующиеся при поступлении на работу. Резюме и его виды. Сопроводительное письмо.
 12. Образцы резюме
 13. Социологическое резюме.