<<
>>

9.6. Планування витрат на капітальний ремонт житлового фонду

(------ '------- :------- :----------------------------------------------------------- \

Перелік робіт з капітального ремонту визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Ці витрати включені на практиці невключені до складу плати за житло ч______________________________________________ *

< >

Рекомендовані нормативи витрат на ремонт житлових будинків у процентах від балансової вартості, згідно з якими проводиться оцінка необхідних витрат на ремонт будівель

ч___________________________________________________________________ *

Типи (серія) житлових будинків Норми витрат з розрахунку на 1 рік
Цегляні будинки індивідуальних проектів до 5 поверхів 3,0
6—10 поверхів 2,1
11 і вище 1,4
Типові цегляні будівлі Серії (1-447,11-29, 111-511) 2,5
Великопанельні будівлі Серії / К-711-32,1-МГ-300 (5- поверхові) 3,3
Серії /11-57,11-49,1-515 (9- поверхові) 1,8
Серії /1-515/5,1-605 АМ/9/ 2,7
Великоблочні будівлі Серії/И- 209А,11-18/12,11- 68/ 1,7
Серії /И-18/9,1-510/ 2,8
Дерев’яні будівлі 4,8

Щомісячний розмір ремонтної складової плати за житло по кожному класу будинків визначається на підставі дефектних актів та фактичних кошторисів фізичного стану кожного окремого будинку з урахуванням робіт

де Срем — собівартість ремонтної складової плати за житло;

Вкап — загальна сума планових витрат на капітальний ремонт певного переліку робіт (будинку, будинків окремого класу);

5заг — плановий обсяг обслуговування загальної площі житла (будинку, будинків окремого класу)

До ремонтної складової плати за житло належать вартість поточного ремонту (за умови виключення її із експлуатаційної складової) окремого будинку, що визначається за формулою:

де Сп — вартіст поточного ремонту;

Р — нормативна вартість поточного ремонту в цілому по місту, грн.;

П — загальна площа в житлового фонду міста, м2;

К — коефіцієнт частки поточного ремонту, який може бути визначений так:

де Вср — середня експертна вартість 1 м2 житла по місту; Вбуд — експертна вартість 1 м2 житла конкретного будинку

Щомісячний розмір ремонтної складової плати за житло по кожному класу будинків визначається на підставі дефектних актів та фактичних кошторисів фізичного стану кожного окремого будинку з урахуванням робіт відповідно до чинного порядку, встановленого Держжитлокомунгоспом України

При плануванні витрат на ремонт житлового фонду також закладається плановий показник прибутку житлової організації, яка здійснює проведення капітального ремонту. Це необхідно для реалізації проектів розвитку житлової організації.

Фонд розвитку житлової організації включає до свого складу амортизацію і фонд нагромадження, сформований із прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства

Необхідний розмір прибутку, що враховується при формуванні економічно обґрунтованого тарифу, визначається за формулою:

Пн = ФР - А,

Пн — частина прибутку, що спрямовується у фонд накопичення;

ФР — фонд розвитку підприємства житлово-комунального господарства, необхідний для реалізації плану розвитку;

А — амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів та їх ремонт.

До плану розвитку включаються заходи щодо реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на удосконалення технології, розвитку потужностей, реконструкцію об’єктів, автоматизацію і диспетчеризацію, ресурсозбереження, підвищення екологічної безпеки і надійності через заміну зношених фондів. Такий підхід в практичній діяльності житлово-експлуатаційних підприємств не використовується. Але може бути рекомендований для формування витрат житлового фонду

РОЗПОДІЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЗА ЧАСОМ ПРОВЕДЕННЯ ОСТАННЬОГО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЇХ ЖИТЛА В УКРАЇНІ у 2003—2007 рр., %:

Показники 2003 2004 2005 2006 2007
Кількість домогосподарств (тис.) 17 680 17 638 17 613 17 634 17 539
до 1970 р. 2,5 2,6 2,3 2,5 2,2
1970—1980 рр. 3,2 3,3 3,1 3,3 2,8
1981—1990 рр. 8,0 7,7 8,3 7,9 7,1
у 1991-1995 роках* 4,9 4,8 5,9 13,3 13,3
у 1996 році і пізніше* 6,3 9,2 13,7 9,3 11,9
Капітальний ремонт не проводився 75,1 72,4 66,7 63,7 62,7

*За 2006—2007 рр. наведено інформацію за період 1991—2000 рр. і за 2001 і пізніше.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме 9.6. Планування витрат на капітальний ремонт житлового фонду:

 1. 46 Класифікація видатків бюджету.
 2. 10. Порядок справляння державного мита.
 3. § 5. Процесуальний порядок відшкодування судових витрат
 4. Эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищного фонда
 5. 3.1. Оптимізація структури джерел формування власного капіталу підприємств (на прикладі машинобудівної галузі)
 6. Фактори продуктивності та їх класифікація.
 7. Зовнішні фактори продуктивності.
 8. 7. Зміна договору приватного найму житлового помешкання
 9. 8. Наслідки розірвання договору приватного найму житла
 10. 6. Зміст
 11. Виселення громадян у зв'язку з капітальним ремонтом жилого будинку