<<
>>

Підрозділ 5.1. Планування прибутки від основної діяльності

Планування прибутку здійснюється по наступним етапах:

1) аналіз прибутку підприємства

- загальний прибуток;

- рентабельність у динаміці;

- використання прибутку;

2) прогнозування прибутку підприємства на майбутній період.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що відбувається зменшення рентабельності по всіх об'єктах і це свідчить про зменшення збитків.

Визначення планового прибутку підприємства здійснюють трьома методами:

1) метод прямого рахунку:

Пр = ЧД – 3, (51)

де Пр - величина прибутку, тис. грн.;

ЧД - чистий доход, тис. грн.;

3 - величина витрат, тис. грн.;

2) аналітичний метод планування прибутку:

- рентабельність по витратах у звітному періоді:

Рцпл = Рв звітн - (1+Рзотч)*, (52)

де Рв звітн - рентабельність по витратах у звітному періоді, %;

ігп - індекс зміни цін на готову продукцію;

ір- індекс зміни цін на ресурси;

- коефіцієнт підвищення прибутку з урахуванням не цінових факторів:

, (53)

де Рез - сума резервів підвищення прибутку, тис. грн.

- планова рентабельність з обліком цінових і не цінових факторів:

Рпл = Рцпл *(1+Кпр); (54)

- плановий прибуток:

Прпл = Рпл *3; (55)

3) метод взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації і прибутку, що дозволяє виділити роль окремих факторів у формуванні операційного прибутку і забезпечення управління формуванням прибутку;

- розраховується обсяг реалізованої продукції, що забезпечує беззбиткову діяльність підприємства у вартісному вираженні.

; (56)

- визначається сума (межі безпеки) запасу міцності підприємства, тобто розміри можливого зниження обсягу виробництва продукції у вартісному вираженні при несприятливих економічних умовах, що дозволяють йому здійснити прибуткову діяльність.

Межа безпеки показує межі маневру підприємства, як у ціновій політиці, так і в зниженні обсягу реалізації продукції в натуральних одиницях виміру.

Межа безпеки характеризується тим обсягом виробництва продукції, що знаходиться в межах між точкою беззбитковості запланованого операційного прибутку підприємства.

У вартісному вираженні межу беззбитковості розраховують за формулою

Пбз = СРВОП – СРТБ, (57)

де СРВОП - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планового прибутку підприємства;

СРТБ - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості;

- визначення рівня беззбитковості операційної діяльності підприємства

Кс. = Пбз. / (СРВОП.) *100; (58)

- визначення необхідного обсягу реалізації продукції, що забезпечує досягнення запланованої суми маржинальної операційного прибутку

, (59)

де СР - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечують формування запланованого маржинального операційного прибутку;

МОП - планована сума маржинального операційного прибутку підприємства;

Зпост - планова сума постійних операційних витрат;

Рчд. - рівень чистого операційного доходу до обсягу реалізованої продукції, що забезпечує досягнення запланованої величини чистого прибутку підприємства.

, (60)

де СРЧП - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує чистий прибуток на підприємстві;

ЧОП - планований чистий операційний прибуток підприємства;

НП - планова сума податку на прибуток;

Рчд - рівень чистого доходу до обсягу реалізованої продукції;

Упер. витр. - рівень змінних витрат до обсягу реалізованої продукції.

Коефіцієнт операційного левериджу розраховують за формулою

, (61)

де Ззаг - загальна сума операційних витрат

Ефект операційного левериджу:

Эо.л. = ΔВОП / ΔОР, (62)

де ВОП - темп приросту валового прибутку у відсотках;

ОР - темп приросту обсягу реалізації у відсотках.

Зробити висновки згідно з розрахованою величиною прибутку підприємства за допомогою вище наведених методів, визначити фактори, що впливають на його розмір, проаналізувати умови впливу операційного левериджу на результати діяльності підприємства.

<< | >>
Источник: Торкатюк В.І., Т.В. Момот, М.В. Кадничанський. Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ,2006.- 90 с.. 2006

Еще по теме Підрозділ 5.1. Планування прибутки від основної діяльності:

 1. 56 Податкове право України
 2. § 45. Форми попереднього розслідування. Попереднє слідство як основна форма розслідування.
 3. § 41. Форми попереднього розслідування. Попереднє слідство як основна форма розслідування.
 4. § 2. Форми досудового слідства
 5. §1. Система покарань
 6. 3. Товариства з обмеженою відповідальністю
 7. висновки
 8. 2.1. Зміст дисципліни
 9. Підрозділ 5.1. Планування прибутки від основної діяльності
 10. РОЗДІЛ 12. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 11. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 12. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 13. 5.4. Ефективність поміщицьких господарств
 14. Джерельна база дослідження.
 15. Питання 3. Ревізія фінансових результатів діяльності. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства
 16. МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ (стаття 2)