<<
>>

УМІТИ:

• оперативно знаходити інформацію щодо поглибленого вивчення сутності, змісту та призначення місцевих бюджетів;

• аналізувати специфіку «загального» та «спеціального» фондів місцевого бюджету;

• визначати пріоритетні завдання місцевих органів влади щодо управління бюджетом.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме УМІТИ::

 1. Порушення законодавства про референдум
 2. Порушення авторського права і суміжних прав
 3. Понятие «социум»
 4. МЕМОРАНДУМ ГИТЛЕРАОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К ВОЙНЕ (АВГУСТ 1936 г.)
 5. § 53. Экстремум функции нескольких переменных
 6. АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ, СОВПАДАЯ С МИНИМУМОМ, ПОНИМАЕТСЯ НЕПОСТИЖИМО 
 7.                 42 О ТОМ, ЧТО МАКСИМУМ, В ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ, ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМУ КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ЛИНИЯ К ЛИНИЯМ 
 8. Человек  Социум  Личность
 9. «Пневматический» континуум и понятие «система»
 10. Орфографический минимум
 11. Микросоциум культуры
 12. ШУМ
 13. Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
 14. 7. Нaукa, душa, рaй и Высший Рaзум Прeимущeствa элeктронного сущeствa
 15. 4.4. Экстремум функции двух независимых переменных.
 16. 4.6. Условный экстремум функции нескольких переменных.
 17. Альтернативный оптимум
 18. Екстремум функцій однієї змінної. Випуклість функції.
 19. Меморандум ОУН Бандери до уряду Райху (15 червня 1941р.)
 20. 3.6. Проблеми відмежування складів злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону, від суміжних складів злочинів