<<
>>

1.3. Фінансові відносини на місцевому рівні та їх організаційне забезпечення• забезпечують втілення в життя державної фінансової політики;

• аналізують показники розвитку економіки відповідного району;

• розробляють проекти зведених балансів фінансових ресурсів для відповідних територій;

• розробляють бюджети відповідних територій;

• управляють коштами місцевих бюджетів;

• координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

• здійснюють контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів і складають звіти про виконання бюджету

1.4.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме 1.3. Фінансові відносини на місцевому рівні та їх організаційне забезпечення:

 1. Цивільні правовідносини та їх елементи
 2. 83.Т рудові відносини у фермерському господарстві. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів фермерського господарства та осіб, які працюють у фермерських господарствах за трудовим договором.
 3. 10 Повноваження державних органів спеціальної компетенції (Міністерство фінансів України. Державне казначейство України, Державна податкова адміністрації України, Рахункова палата Верховної Ради України, Національний банк України, Державний комітет фінансового моніторингу України) у фінансовій сфері.
 4. 10. Міжнародна організація праці і її роль в регулюванні трудових відносин.
 5. § 77. Загальна характеристика законодавства у сфері культури.
 6. 2.1. Зміст дисципліни
 7. 98. Міжнародні валютно-фінансові організації.
 8. Зміст, принципи і організація соціального партнерства в умовах ринкових відносин.
 9. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 10. ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
 11. 1.3. Фінансові відносини на місцевому рівні та їх організаційне забезпечення
 12. Фінансово-економічні засади та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні, порядок її розробки
 13. ТЕМА 12 СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
 14. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів
 15. Судові та правоохоронні органи. Судова реформа
 16. Правові основи організації і функціонування державних фінансів в Україні