<<
>>

46. Організаційно-правове забезпечення підготовки спеціалістів необхідних професій, підвищення кваліфікації працівників АП.

Відомо, що аграрна та земельна реформа належать до визначальних у державотворенні України, гарантуванні її продовольчої безпеки, а тому роль надійного кадрового забезпечення висококваліфікованими фахівцями сільського господарства переоцінити неможливо.

Очевидним є також те, що відсутність належної правової бази щодо кадрового забезпечення висококваліфікованими фахівцями сільськогосподарського виробництва негативно впливає на цей процес. Проте не можна сказати, що ця проблема взагалі законодавством не врегульована. Так Законом «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу» регламентовано, що до всіх вищих навчальних закладів (університетів, інститутів), коледжів, технікумів і т. ін. встановлюється квота прийому сільської молоді, яка є обов'язковою до виконання. Порядок і умови квотування встановлюються Урядом. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів для виробничої і соціальної сфери села в державних навчальних закладах здійснюється за рахунок державного і місцевого бюджетів, а також на підставі договорів про оплату навчання між навчальними закладами та підприємствами, організаціями. Цим же Законом передбачений порядок перепідготовки і підвищення кваліфікації працівниками сільського господарства. Зокрема, передбачається, що перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів є обов'язковими і проводяться періодично в строки, визначені державними органами.
<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 46. Організаційно-правове забезпечення підготовки спеціалістів необхідних професій, підвищення кваліфікації працівників АП.:

 1. 46. Організаційно-правове забезпечення підготовки спеціалістів необхідних професій, підвищення кваліфікації працівників АП.
 2. 53. Організаційно-правовий механізм захисту прав сільськогосподарських організацій і підприємств.
 3. 68. Поняття сільськогосподарського кооперативу, його юр. ознаки. Відмінності сільськогосподарського кооперативу від ін.. організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві.
 4. 77. Поняття та правові ознаки фермерського господарства. Відмінність фермерського господарства від інших організаційно-правових форм господарювання АПК.
 5. 99. Правове забезпечення ведення основних і допоміжних галузей виробництва. Правове регулювання ведення підсобних виробництв і промислів.
 6. Організаційно-технічні вимоги
 7. 1.1. Економіко-правове забезпечення аудиту витрат на торгівельному підприємстві.
 8. Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
 9. Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
 10. Основні сфери організаційно-практичної діяльності Міжнародної організації праці (МОП).
 11. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи державного управління:
 12. Поняття банкрутства та його правове забезпечення
 13. Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств
 14. ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 15. Інституційна та функціонально-правова організація забезпечення екологічної безпеки.
 16. Організація фінансових відносин підприємств
 17. Організаційно-правові засади допуску НПФ до ІІ рівня
 18. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -