<<
>>

§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)

1. Стаття 45 КК встановлює: «Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої

тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після

вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю

відшкодувала завданні нею збитки або усунула заподіяну шкоду».

Очевидно, що в

цьому разі закон передбачає обов'язкове і безумовне звільнення особи від

кримінальної відповідальності.

2. Передумовою такого звільнення є вчинення особою вперше злочину невеликої

тяжкості, тобто злочину, що карається за законом позбавленням волі на строк до

двох років або іншим більш м'яким покаранням. Це, наприклад, заподіяння тяжких

тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення

заходів, необхідних для затримання злочинця (статті 118 і

124), умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125), необережне тяжке або середньої

тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК) та ін.

Будь-який із аналізованих злочинів визнається вчиненим уперше, якщо: 1) його

вчинення фактично мало місце перший раз або 2) хоча б у другий раз, але за

перший злочин закінчилися строки давності, погашена судимість і т. ін.

3. Підставою звільнення від кримінальної відповідальності в цьому разі є дійове

каяття особи. Таке каяття характеризується трьома ознаками, а саме: 1) щирим

покаянням; 2) активним сприянням розкриттю злочину; 3) повним відшкодуванням

завданих збитків або усуненням заподіяної шкоди. Відсутність хоча б однієї з цих

ознак виключає підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 45

КК. Щире покаяння передбачає усвідомлення особою своєї вини у вчиненому злочині,

щирий жаль про вчинений і осуд своєї поведінки.

Активне сприяння рокриттю злочину — це будь-які дії винної особи, що мають на

меті надати допомогу правоохоронним органам у встановленні обставин даної

справи, а також осіб, причетних до вчиненого злочину.

Повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди означає

задоволення в повному обсязі розумних претензій потерпілого, що ґрунтуються на

матеріалах справи. Повне відшкодування завданих збитків може виражатися у

відновленні початкового стану предмета посягання (наприклад, ремонт речі),

виправленні пошкодженого майна, поверненні викрадених речей, заміні їх на інші

або приблизно рівноцінні за вартістю, сплаті відповідної суми коштів або в іншій

формі компенсації.

Повне усунення заподіяної шкоди передбачає інші засоби

загладжування шкоди, наприклад, принесення публічного вибачення за образу,

виклик «швидкої допомоги» після заподіяння ушкоджень тощо.

Відшкодування збитків або усунення шкоди повинно бути добровільним.

Добровільність відсутня у випадках, коли відшкодування збитків або усунення

шкоди здійснюється під якимись умовами, наприклад, подання письмової заяви

потерпілим про прощення особи, яка вчинила злочин, про відмову потерпілого від

якихось претензій до цієї особи в майбутньому тощо.

4. Відшкодування збитків або усунення шкоди може бути здійснено не тільки

винним, а й іншими особами (наприклад, батьками неповнолітнього, родичами,

близькими тощо). Важливо, щоб ініціатива щодо такого відшкодування виходила саме

від імені особи, яка вчинила злочин, і вона об'єктивно не мала можливості

зробити це

особисто (наприклад, внаслідок відсутності власних коштів, перебування під

арештом тощо).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК):

  1. II. Винесення постанови про закриття кримінальної справи
  2. § 3. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слід-ства
  3. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
  4. § 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)
  5. § 3. Кримінальне право Росії
  6. 4.6. Розв'язання кримінальноправових конфліктів
  7. Стаття 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  8. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  9. 3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
  10. 1.1. Історичний аспект проблеми кримінально-правового захисту здоров’я населення в Україні