<<
>>

§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)

1. Стаття 47 передбачає: «1). Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або

середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної

відповідальності з передачею її на поруки

колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови,

що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не

ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського

порядку.

2).

У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної

відповідальності за вчинений нею злочин».

2. Матеріально-правовою передумовою звільнення особи від кримінальної

відповідальності у зв'язку з передачею її на поруки є вчинення нею вперше

злочину невеликої або середньої тяжкості (див. ст. 12 КК). Так, злочином

середньої тяжкості відповідно до ч. З ст. 12 КК визнається злочин, за який

законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти

років. До числа таких належать, наприклад, умисне вбивство, вчинене у стані

сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК), необережне вбивство (ч. 1 ст. 119

КК), крадіжка (ч.ч. 1 і 2 ст. 185 КК), шахрайство (ч.ч. 1 і 2 ст. 190 КК) та ін.

Поняття вперше вчиненого злочину невеликої і середньої тяжкості розкрито в § 2

цього розділу.

3. Процесуальною передумовою аналізованого виду звільнення від кримінальної

відповідальності є наявність клопотання колективу підприємства, установи чи

організації про передачу на поруки особи, яка вчинила один із зазначених

злочинів.

4. Підставою для звільнення такої особи від кримінальної відповідальності є її

щире покаяння у вчиненому злочині. Таке каяття, як уже відзначалося, передбачає

усвідомлення особою своєї вини, щирий жаль про вчинений злочин і осуд своєї

поведінки.

5. Аналізований вид звільнення від кримінальної відповідальності належить до

числа необов'язкових (факультативних) і умовних. Факультативність звільнення від

кримінальної відповідальності полягає в тому, що суд, навіть за наявності

відповідних передумов і підстав, не зобов'язаний звільняти особу від

кримінальної відповідальності, якщо визнає це недоцільним (наприклад, внаслідок

порівняної тяжкості злочину, оцінки особи винного або інших обставин справи).

Крім того, розглядуване звільнення застосовується під певною умовою, а саме:

особа протягом року після передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не

ухилятиметься від заходів виховного характеру і не порушуватиме громадського

порядку. У разі порушення цих умов особа притягається до кримінальної

відповідальності за вчинений нею злочин у порядку, встановленому КПК.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК):

 1. Взяття під варту
 2. II. Винесення постанови про закриття кримінальної справи
 3. § 3. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слід-ства
 4. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
 5. § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)
 6. § 1. Поняття покарання
 7. НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ Й ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ОСНОВ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СОЮЗУ PCP І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК
 8. Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
 9. Джерела та характерні риси права
 10. Реформування судових і правоохоронних органів
 11. Реформування законодавства. Розвиток галузей права