<<
>>

§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)

1. Стаття 46 передбачає: «Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості,

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з

потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду».

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.

46 КК є

обов'язковим для суду і безумовним для особи,яка вчинила злочин.

2. Передумовою аналізованого виду звільнення є вчинення особою вперше злочину

невеликої тяжкості. Особливістю такого злочину в цьому разі є обов'язкова

наявність потерпілого, тобто фізичної особи, якій заподіяна фізична, моральна чи

матеріальна шкода (ч. 1 ст. 49 КПК). Це випливає із положення ст. 46 КК про

примирення особи, яка вчинила злочин, з потерпілим, тобто з особою, яка володіє

свідомістю і волею. Йдеться про такі, наприклад, злочини, як умисне або

необережне заподіяння тілесних ушкоджень різної тяжкості (статті 122-125, 128

КК), побої і мордування (ст. 126 КК), погроза вбивством (ч. 1 ст. 129 КК) та ін.

3. Примирення особи з потерпілим і відшкодування нею завданих потерпілому

збитків або усунення заподіяної шкоди і є підставою звільнення особи від

кримінальної відповідальності за ст. 46 КК.

4. Примирення — це угода зазначених осіб, результатом якої є прощення потерпілим

свого кривдника, який заподіяв йому шкоду. Участь у такій угоді потерпшого

повинна бути добровільною, а не вимушеною.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК):

  1. § 2. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи
  2. II. Винесення постанови про закриття кримінальної справи
  3. § 3. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слід-ства
  4. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
  5. § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)
  6. § 3. Кримінальне право Росії
  7. 4.6. Розв'язання кримінальноправових конфліктів
  8. Стаття 46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим
  9. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  10. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення