<<
>>

§ 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину

1. Для характеристики об'єктивної сторони злочину важливе значення мають такі

його ознаки, як місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину. Як вже

зазначалося, вони виступають її факультативними ознаками.

Однак у деяких статтях

Особливої частини КК ці ознаки прямо зазначені (описані) і тому набувають у

даному разі значення обов'язкових. Відсутність у цих випадках якої-небудь ознаки

свідчить про відсутність об'єктивної сторони злочину і, отже, складу злочину як

підстави кримінальної відповідальності.

2. Місце вчинення злочину — це певна територія або інше місце, де відбувається

суспільна небезпечне діяння і настають його суспільна небезпечні наслідки. У

статтях Особливої частини КК місце вчинення злочину в одних випадках

визначається як територія України (статті 268, 334), повітряний простір (ст.

282), економічна зона України (ст. 243); в других — воно використовується як

географічне поняття, наприклад, море, внутрішні морські і територіальні води

(ст. 243), атмосферне повітря (ст. 241), водні об'єкти (ст. 242), вода (ст.

242), земля (ст. 239), надра (ст. 240), континентальний шельф (ст. 244) тощо; у

третіх — під ним розуміють певну територію, на якій людина проживає чи

займається виробничою або іншою діяльністю, наприклад, житло, інше приміщення чи

сховище (статті 185, 186, 187), річкове, морське або повітряне судно (ст. 278),

транспортні комунікації (ст. 279), вибухонебезпечні підприємства,

вибухонебезпечні цехи (ст. 273) тощо. Іноді це місце, де відбуваються певні

події чи певні дії виняткового характеру, наприклад, поле бою (статті 429,432),

район бойових дій (ст. 433). У деяких складах місце вчинення злочину

визначається як територія, на яку поширюється чітко визначений правовий режим,

наприклад, державний кордон України (ст. 331), митний кордон України (ст.

201),

заповідники,

території й об'єкти природно-заповідного фонду (при незаконному полюванні — ст.

248), місця обмеження волі (ст. 390), місця позбавлення волі (ст. 393), виправні

установи (статті 391, 392) спеціалізовані лікувальні заклади (ст. 394) та ін.

У деяких випадках місце вчинення злочину виступає як кваліфікуюча ознака. Це,

наприклад, розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій (ч. 2 ст. 433

КК).

3. Час вчинення злочину — це певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого

відбувається суспільна небезпечне діяння і настають суспільна небезпечні

наслідки. У статтях Особливої частини КК час вчинення злочину як ознака

об'єктивної сторони описується дуже рідко. Разом з тим встановлення часу

вчинення злочину по кожній справі має важливе значення для вирішення питання про

чинність закону в часі (статті 4, 5).

4. Обстановка вчинення злочину — це конкретні об 'єктивно-предметні умови, в

яких вчиняється злочин. В одних випадках обстановка вказує на ті умови, у яких

відбувається діяння, наприклад, вчинення військового злочину в бойовій

обстановці (ч. З ст. 402, ч. З ст. 403, ч. З ст. 404), злочинні дії

військовослужбовця, що перебуває в полоні (ст. 431), неповідомлення капітаном

назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285); в інших же — обстановка вказує

на умови, у яких перебуває потерпілий, наприклад, залишення в небезпеці (ст.

135), ненадан-ня допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані

(ст. 136), погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який

виконує громадський обов'язок (ст. 350). Обстановка вчинення злочину іноді

істотно підвищує ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння і виступає як

кваліфікуюча ознака (наприклад, військовий злочин у бойовій обстановці). В інших

випадках вона створює привілейований склад злочину. Це вбивство або нанесення

тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони (статті

118,124), де обстановка — посягання з боку того, хто посягає, — визначає

необхідність захисту від суспільне небезпечного посягання.

В усіх зазначених випадках обстановка вчинення злочину є обов'язковою ознакою

об'єктивної сторони.

5. Спосіб вчинення злочину як ознака об'єктивної сторони злочину розглянутий у цієї глави.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину: