<<
>>

§2 Зазначимо лише, що спосіб виступає як обов'язкова ознака складу злочину у випадках, коли він:

а) прямо зазначений у законі, наприклад, насильство, небезпечне для життя чи

здоров'я особи, яка зазнала нападу, або погроза за-

стосування такого насильства в складі розбою (ст.

187), обман чи зловживання

довірою в складі шахрайства (ст. 190);

б) однозначно випливає із змісту закону, про що свідчить характер дії, опис якої

містить диспозиція статті. Так, способом погрози вчинити вбивство є психічне

насильство (ст. 129), способом завідо-мо неправдивого показання (ст. 384) —

обман і т.п.

Спосіб має важливе кримінально-правове значення. Якщо він є обов'язковою ознакою

складу злочину, то його встановлення в справі є необхідним. Відсутність даного

способу виключає склад злочину. Наприклад, передбачене в ст. 120 доведення до

самогубства відсутнє, якщо не було жорстокого поводження з потерпілим чи

систематичного приниження його людської гідності, шантажу або примусу до

вчинення протиправних дій. Спосіб має істотне значення для правильної

кваліфікації злочину, його аналіз дає можливість зробити висновок про інші

ознаки й елементи складу злочину. Спосіб важливий для диференціації кримінальної

відповідальності. Так, залежно від способу вчинення злочину диференціюється

відповідальність за корисливі злочини проти власності (статті 185-191). Спосіб

впливає на створення кваліфікованих чи особливо кваліфікованих складів злочинів,

а також на виділення спеціальних норм КК. Наприклад, вбивство, вчинене з

особливою жорстокістю чи способом, небезпечним для життя багатьох осіб (пункти

4, 5 ч. 2 ст. 115), є спеціальною нормою стосовно умисного вбивства (ч. 1 ст.

115).

6. Засоби вчинення злочину — це предмети матеріального світу, що застосовуються

злочинцем при вчиненні суспільна небезпечного діяння. Вони поділяються на

знаряддя та інші засоби вчинення злочину. Знаряддя — це предмети, використовуючи

які особа вчиняє фізичний (як правило, руйнівний) вплив на матеріальні об'єкти

(вогнепальна і холодна зброя, інструменти, транспортні засоби, пристрої,

технічне устаткування тощо).

До інших засобів вчинення злочину (засоби у

вузькому значенні слова) можуть бути віднесені підроблені документи, формений

одяг (наприклад, К. і В., переодягнувшись у форму працівників міліції і

використовуючи підроблені документи, робили «обшуки» в окремих громадян і шляхом

обману привласнювали їх цінності) та ін.

Засоби вчинення злочину слід відрізняти від предмета злочину, під яким розуміють

предмети матеріального світу, у зв'язку з якими чи з приводу яких вчиняється

злочин. Предмет, як відомо, нерозривно пов'язаний з об'єктом злочину, завжди

перебуває в статичному

стані. Засоби ж перебувають у динамічному стані, забезпечують здійснення

посягання на об'єкт кримінально-правової охорони, у тому числі і вплив на

предмет злочину.

Засоби вчинення злочину в одних випадках істотно полегшують вчинення злочину, в

інших — без них це взагалі неможливо. Засоби є обов'язковою ознакою складу

злочину, коли вони безпосередньо вказані в диспозиції статті Особливої частини

КК або однозначно випливають з її змісту. Так, зброя є обов'язковою ознакою

складу бандитизму (ст. 257); вогнепальна чи холодна зброя або інші предмети,

спеціально пристосовані чи заздалегідь приготовлені для нанесення тілесних

ушкоджень, є обов'язковими (в альтернативі) ознаками особливо злісного

хуліганства (ч. 4 ст. 296). Причому знаряддя вчинення злочину можуть виступати

як ознака основного складу або кваліфікуючого, наприклад транспортні засоби в

складі незаконного полювання (ч. 2 ст. 248), або ж навіть ознаками особливо

кваліфікуючого складу (ч. 4 ст. 296).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме §2 Зазначимо лише, що спосіб виступає як обов'язкова ознака складу злочину у випадках, коли він::