Задать вопрос юристу

Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *

(Витяг)

Ухвалений Радою Міністрів закон про обов'язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України по всіх середніх школах.

1. По всіх середніх хлоп'ячих і дівочих загальноосвітніх, професійних, комерційних і інших школах, учительських семінаріях та інститутах, а також духовних семінаріях, обов'язково викладається українська мова і література, задля чого визначається не менше 3 годин тижневе в перших 5-ти класах, а в 2-х останніх класах — не менше 2 годин, та географія і історія України, для яких предметів мають бути визначені не менше як по 2 години тижневе в 2-х останніх класах кожної школи...

Аержавний вісник. — 1918. —всерпня.

12.34.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *:

 1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 p.)
 2. Постанова ВУЦВК i PHK УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогурозвиткові української мови» (1 серпня 1923р.)
 3. Про заборону української мови. Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (18липня 1863р.)
 4. Також про послів, посланців і гінців, про належну їм зустріч із харчовими припасами і про конвой; також про купецьких людейу коли при них будуть, і про їхню охорону.
 5. Постанова Ради Народних КомісарівУСРР про запровадження української мови в школах і радянських установах (21 вересня 1920 p.)
 6. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
 7. Про розіслання універсалів на всю Україну й далі; про стояння Хмельницького під Білою Церквою; обрахунок війська й гармат, що були тоді при Хмельницькому; про призначення полковників і розіслання їх на воєнний чин; також і про смерть короля.
 8. 1 Місце вітчизняної історії у системі вузівського навчання.
 9. Постанова ЦВК і PHK CPCP «Про установлення єдиної паспортної системи по Союзу PCP і обов’язкову прописку паспортів» (27 грудня 1932 p.)
 10. Розвиток української мови.
 11. Конституційний закон на зміну і доповнення основного закону про імперське представництво 21 грудня 1867 p., а також законів 2 квітня 1873 p. і 12 листопада 1886 p. (14червня 1896 р.).
 12. 58. Угоди, що потребують обов’язкового нотаріального посвідчення
 13. Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 p.)
 14. ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України — місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV
 15. Т. В Чухліб.. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть XVII ст.). — Інститут історії України H АН України,1996. — 90 с., 1996
 16. Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування
 17. Закон про прийняттяЗахідноїУкраїни до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (15 листопада 1939 p.)
 18. Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України