<<
>>

Розвиток української мови.

Публікація «Енеїди» І. Котляревського (1798 р.) — першого художнього твору розмовною українською, мовою, «Малоросійських оповідань» Г. Квітки-Основ'яненка (1834 р.). У1818 р. О.

Павловський написав «Граматику малоросійського наречія», в якій уперше розглянуто граматичну будову української мови, принципи її літературного та розмовного вжитку.

— Відкриття в 1805 р. Харківського університе­ту, що став центром українського духовного відродження. Гурток «Харківські романтики» під проводом І. Срезневського вивчав українську історію та культуру, впроваджував українську мову в літературний ужиток. Вийшли популяр­ний журнал «Український вісник», фольклор­но-етнографічні збірки «Запорізька старовина» (1833-1838 рр.).

— Із 30-х років XIX ст. українські літературні гурт­ки з'являються у Петербурзі й Москві; у 1841 р. у Петербурзі вийшов альманах «Ластівка», в яко­му всі твори були написані українською мовою.

— Заснування в 1834 р. Київського університе­ту спричинило переміщення українського інте­лектуального центру з Харкова до Києва. Київ став осередком археологічних, історичних, етно­графічних, філологічних досліджень. Значення:

— видано перші етнографічні, історичні та літера­турні твори, які «відкрили» Україну та обґрунту­вали уявлення про те, що українці є окремим на­родом із власною культурою та традиціями;

— початок формування літературної української мови;

— визначено мету українського відродження — са­мостійність України.

<< | >>
Источник: Історія України. Лекції. 2016

Еще по теме Розвиток української мови.:

 1. Реформаційний і контрреформаційний рухи в Україні в XVI — першій половині XVII ст.
 2. Розвиток української мови.
 3. 22. Стан і розвиток культури в Україні в першій половині XIX ст.
 4. 26. Розвиток культури України в другі половині XIXст.
 5. 28. Революційні події в Україні в 1905 – 1907 рр.
 6. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 7. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 8. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 9. Українські землі у складі Речі Посполитої.
 10. 1. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ-УКРАЇНИ-РУСІ
 11. 1. ПРОЦЕС ПЕРЕБУДОВИ І ЗМІНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
 12. Маніфест Центральної Української Народної Ради з приводу початку угорської окупації частини Закарпаття та перенесення столиці Підкарпатської Держави до м. Хуст (10 листопада 1938 p.)
 13. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
 14. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 p.)
 15. Перебудова. Зміни у державному статусі української РСР
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -