<<
>>

Історія України. Лекції. 2016

<< | >>
Племена раннього залізного віку на території України
Становлення і розквіт Галицько-Волинської держави (утворена в 1199 р. Романом Мстиславичем)
7. Визвольний Рух в Україні в кінці XVI – першій половині XVIIст.
8. Розвиток культури України в литовсько-польську добу.
14. Зміни в адміністративно-політичному устрої України в другій половині XVIII ст.
Українські землі під владою Російської імперії
15. Визвольна боротьба народних мас України в другій половині XVIII ст.
16. Входження Північного Причорноморя та Правобережної України до складу Росії.
18. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперії на початку XIX ст.
24. Розвиток капіталізму в Україні в другій половині XIX ст.
25. Національно-визвольний рух в Україні в 60 -90 – ті роки XIXст.
27. Суспільно-політичний, економічний і національний рух в Україні на початку XX ст.
29. Соціально-політичний і економічний розвиток українських земель напередодні Першої світової війни.
Україна в Першій світовій війні
Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.)
Україна під час Другої Світової війни (1939 – 1945 рр. )
Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – на початку 50 – х років XX ст. Адміністративно – територіальні зміни.
Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр. XX ст.)
УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 60-х — початок 80-х років XX ст.)
РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Книги и учебники по дисциплине Історія України:

  1. ВИЗВОЛЬНА ВIЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СЕРЕДИНІ ХУII СТ. Лекція - 2016 год
  2. Короткий курс Історії України - 2016 год
  3. М. В. Бибиков. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия /Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том II: Византийские источники. Сост. М. В. Бибиков. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке,2010. — 384 с. - 2010 год
  4. ШМИД ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. ЗМІНИ В ЕТНІЧНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. - 2010 год
  5. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коновалова,  А. В. Подосинов. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том III: Восточные источники. Сост. части I — Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова; части II — В. Я. Петрухин. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке,2009. — 264 с. - 2009 год
  6. С.В.Алексєєв та ін.. Історія України: Короткий курс лекцій ( для студентів вузів усіх спеціальностей та усіх форм навчання)/ С.В.Алексєєв,О.А.Довбня, Є.П.Ляшенко. - Краматорськ: ДДМА,2007. - 228с. - 2007 год
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -