>>

Короткий курс Історії України. 2016

| >>
ТЕМА І. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави “Київська Русь”
ТЕМА ІІ. Галицько-Волинська держава
ТЕМА ІІІ. Україна під владою Литви та Польщі. Українське козацтво. Запорозька Січ.
ТЕМА ІV. Українська національна революція (Визвольна війна) середини ХVІІ ст.
ТЕМА V. Україні в 1654-1687 рр.
ТЕМА VІ. Україна наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст.
ТЕМА VІІ. Україна в ХІХ ст.
ТЕМА VІІІ. Україна на початку ХХ ст. Українська національно- демократична революція 1917–1920 рр.
ТЕМА ІХ. Україна в умовах формування тоталітарного комуністичного режиму (1920-1930-ті рр.)
ТЕМА Х. Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної війни
ТЕМА ХІ. Україна в 1946-1991 рр.
ТЕМА ХІІ. Проголошення державної незалежності України. Розбудова Української держави.

Книги и учебники по дисциплине Історія України:

  1. Історія України. Лекції - 2016 год
  2. ВИЗВОЛЬНА ВIЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СЕРЕДИНІ ХУII СТ. Лекція - 2016 год
  3. М. В. Бибиков. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия /Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том II: Византийские источники. Сост. М. В. Бибиков. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке,2010. — 384 с. - 2010 год
  4. ШМИД ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. ЗМІНИ В ЕТНІЧНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. - 2010 год
  5. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коновалова,  А. В. Подосинов. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. Том III: Восточные источники. Сост. части I — Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова; части II — В. Я. Петрухин. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке,2009. — 264 с. - 2009 год
  6. С.В.Алексєєв та ін.. Історія України: Короткий курс лекцій ( для студентів вузів усіх спеціальностей та усіх форм навчання)/ С.В.Алексєєв,О.А.Довбня, Є.П.Ляшенко. - Краматорськ: ДДМА,2007. - 228с. - 2007 год
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -