<<
>>

Українська революція (1917 – 1918 рр.)

Передумови Української революції

— Залежне становище України та великодержавниць­ка політика щодо неї з боку Російської імперії.

— Важке соціальне становище більшої частини насе­лення (нерозв'язані аграрне і робітниче питання тощо).

— Послаблення Російської та Австро-Угорської імперій унаслідок Першої світової війни.

— Лютнева демократична революція 1917 р. в Росії, в результаті якої було повалено самодержавство (2 (15) березня 1917 р. цар Микола II зрікся пре­столу) та створено Тимчасовий уряд.

— Піднесення українського національно-визволь­ного руху.

— Формування національних органів влади.

4 (17) березня 1917 р. — представники українських політичних партій та громадських організацій утво­рили Українську Центральну Раду (УЦР).

Українська Центральна Рада (УЦР)—український представниць­кий орган (парламент), створений представниками українських | політичних партій та організацій.

Склад УЦР

Автономісти:

УПСФ (Україн­ська пар­тія соціалістів-федералістів, колишня ТУП)

УПСР (Україн­ська партія соціалістів-революціонерів

УСДРП (Україн­ська соціал-демократична ро­бітнича партія

Самостійники:

УПСС (Україн­ська партія соціалістів-самостійників)\

УДХП (Україн­ська демократично-хліборобська партія)

Головою УЦР було обрано М. Грушевського.

На першому етапі діяльності УЦР переважала ідея автономії України у складі Росії.

Автономія — форма самоуправління частини території унітарної, а іноді й федеративної держави, наділена самостійністю у розв'язанні питань місцевого значення в межах, установлених центральною владою.

6—8 (19—21) квітня 1917 р. відбувся Український національний конгрес у Києві, на якому були розв'язані такі питання:

— обрано курс на національно-територіальну авто­номію у складі федеративної демократичної рес­публіки Росії;

— УЦР визнано представницьким законодавчим ор­ганом України, розширено її склад;

— обрано комітет із 20 осіб для ведення роботи між сесіями УЦР, який згодом отримав назву Мала Рада.

Початок формування української армії

— Березень—квітень 1917 р. — створення першого українського полку ім. Б. Хмельницького з ініціати­ви Українського військового клубу імені гетьмана П. Полуботка на чолі з М. Міхновським.

— 5—8 (18—21) травня 1917 р. — І Український війсь­ковий з 'їзд у Києві, на якому було обрано Тимчасо­вий Український військовий генеральний комітет при УЦР на чолі з С. Петлюрою (комітет мав відати українськими військовими справами і підтриму­вати зв'язки з російським Генеральним штабом).

— Створення перших підрозділів Вільного козацтва (на зразок козацького війська).

<< | >>
Источник: Історія України. Лекції. 2016

Еще по теме Українська революція (1917 – 1918 рр.):

 1. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 2. § 4. Управління в Західноукраїнській Народній Республіці
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Українська революція (1917 – 1918 рр.)
 5. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 6. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 7. 4.3. Виконавчі структури державних утвореннь 1917 – 1921 рр.
 8. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. 4. ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ І ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНИ НЕЗАЛЕЖНОЮ ДЕМОКРАТИЧНОЮ ДЕР
 11. 1. ОКУПАЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХНЄ СОЩАЛЬНО-ПОЛІТИ-ЧНЕ СТАНОВИЩЕ У СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
 12. Ill Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 p.)
 13. Декларація українського уряду відновленої у Львові Української Держави (З липня 1941р.)
 14. Становлення радянської влади в Україні
 15. КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -