<<
>>

23. Виникнення та розвиток української адвокатури

Історичний шлях виникнення та розвитку української адвокатури доцільно простежити з того часу, коли вона була організаційно оформлена й законодавче закріплена як особливий правовий інститут.

Щоправда, й до цього в Україні існувало так зване судове представництво. Зокрема, ще за часів Київської Русі (IX—XIII ст.) роль захисників у судах виконували рідні та приятелі сторін, послухи (свідки порядного життя обвинуваченого), «видоки» (свідки вчиненого стороною або спірного факту). В цей період, коли українське судочинство характеризувалося суцільним пануванням звичаєвого права та повною його перевагою над писаним законом, праця захисника у судах мала характер громадського, товариського, а не професійного заняття. Його роль полягала виключно в моральній підтримці своєї сторони. Професійна ж адвокатура в Україні сформувалася в період польсько-литовської доби (XIV—XVI ст.). Як відомо, землі України в останній чверті XIV ст. були підпорядковані Великому князівству Литовському, а після укладення в 1569 р. 19 грудня 1992 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про адвокатуру». Новий закон відводить адвокатурі чільне місце, маючи на меті відновити престиж цієї професії, її історичні традиції, піднести роль у суспільстві як одного з гарантів забезпечення конституційних прав і свобод громадян.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по адвокатурі України. 2011. 2011

Еще по теме 23. Виникнення та розвиток української адвокатури:

  1. 23. Виникнення та розвиток української адвокатури
  2. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
  3. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
  4. Завдання для самостійної роботи
  5. Реформування судових і правоохоронних органів
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  7. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини