Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 p.)

Українська Національна Рада постановила:

§1.

Українська Національна Рада вибирає з-посеред себе Виділ з 9 членів, якому проводить, як десятий член, Президент Української Національної ради, а на случай його перешкоди найстарший віком його заступник.

§2.

До компетенції Виділу Української Національної Ради належить:

а) іменувати членів правительства;

б) приймати й уділяти їм димісії;

в) виконувати право амнестії й аболіції, а то на внесеннє Державного Секретаріяту судівнйцтва. B справах військового судівництва може Виділ Української Національної Ради перенести право виконування амнестії на Раду Державних секретарів;

г) іменувати начальників верховних державних урядів цивільних і військових;

д) удостовіряти й оповіщувати закони.

§3.

Виділ Української Національної Ради скликує в міру потреби Президент Української Національної Ради, а в случаю його перешкоди найстарший віком його заступник. Він репрезентує Виділ і підписує його письма.

Виділ Української Національної Ради вибирається на час її каденції, а і влада його гасне з хвилею вибору нового Виділу новою Радою.

§5.

Рішення Виділу западають більшістю голосів, а в случаю рівности голосів стає рішеннєм те внесеннє, за котрим голосував президент.

До важности рішень треба присутности що-найменше шести членів Виділу.

§4.

Отсей закон входить в силу з днем ухвалення.

Конституційні акти Украіни. 1917—1920. He- вІАОмі конституцііУкраїни. —K., J992.—C. 97.

12.40.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 p.):

 1. Ухвала Української Національної Ради про злуку Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919)
 2. Універсал Директорії Української Народної Республіки (22 січня 1919 p.)
 3. Указ Президії Верховної Ради CPCP проутворення Закарпатської області в складі Української PCP (22 січня 1946 p.)
 4. Указ Президії Верховної Ради України «Про Державний гімн України» (15 СІЧНЯ 1992 p.)
 5. Резолюція Української Центральної Ради з приводу відповіді Тимчасового Правительства на домагання, предложені делегацією Української Центральної Ради (3 червня 1917 p.)
 6. Постанова PHK УРСР і ЦК КП(б)У «Про хід хлібозаготівель по областях Української РСР» (23 січня 1946 p.)
 7. Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор України» (28 січня 1992 p.)
 8. Постанова Ради Народних КомісарівУСРР про запровадження української мови в школах і радянських установах (21 вересня 1920 p.)
 9. Закон «Про випуск державних кредитових білетів УНР» (6 січня 1918 p.)
 10. Указ Президії Верховної Ради CPCP про утворення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської І Тернопільської областей в складі Української PCP (4грудня 1939р.)
 11. Закон про прийняттяЗахідноїУкраїни до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (15 листопада 1939 p.)
 12. Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 p.)