<<
>>

A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

У хрестоматії вміщено законодавчі та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до сьогодення. Збірка надасть можливість поглибленого вивчення найважливіших проблем вітчизняної історії держави і права. Розрахована на студентів, слухачів, аспірантів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, широкий читацький загал.

<< | >>
РОЗДІЛ 1
Стародавні держави на території Північного Причорномор'я (IX ст. до н. e. — Vl ст. н. e.)
Розділ 2
Ранньофеодальна держава Київська Русь (VI — початок Xlll ст.)
РОЗДІЛ З
Джерела та основні риси права Київської Русі
РОЗДІЛ 6
Правове становище України у складі Речі Посполитої
РОЗДІЛ 7
Запорозька Січ
РОЗДІЛ 8
Козацько-гетьманська держава (середина XVII — кінець XVIII ст.)
РОЗДІЛ 9
Суспільно-політичний лад і право в українських землях другої половини XVII — 70-х pp. XVIII ст. у складі Речі Посполитої
РОЗДІЛ 10
Державність та право на українських землях у складі Російської імперії (XIX— початок XX ст.)
РОЗДІЛ 11
Суспільно-політичний устрій і право Галичини, Буковини та Закарпаття в складі Австро-Угорськоїімперії (XIX — початок XX ст.)
РОЗДІЛ 12
Держава і правоУкраїни в 1917—1920 pp.
Радянська державність в Україні 1920-30-x pp.
Радянська правова система в Україні (1920-30-x pp.)
Державність і право на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (1918-1939 pp.)
РОЗДІЛ 16
Держава і право України в роки другої світової війни (вересень 1939 — вересень 1945 pp.)
___ Розділ 17_________________
Радянська державність та право в Україні (1945-1991 pp.)
РОЗДІЛ 18
Держава і право України на сучасному етапі (1991-2002 pp.)

Книги и учебники по дисциплине Історія держави і права України:

  1. Гриценко І.С.. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834—1920 / І. С. Гриценко, В. А. Короткий. — К.: Либідь, 2009. — 256 с.: іл. - 2009 год
  2. Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с. - 2007 год
  3. КУЛЬЧИЦЬКИЙ Володимир Семенович, НАСТЮК Михайло Іванович, ТИЩИК Борис Йосипович. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ - 1996 год
  4. Ігор Андрухів, Петро Арсенич. УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ ВНАЦЮНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ ГАЛИЧИНИ: 1848*1939 pp. Івано-Франківськ - 1996 - 1996 год
  5. Г.К. Швидько. ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЇХ КАНЦЕЛЯРІЙ - 0000 год