<<
>>

Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 p.)

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет постановив:

1. Народний Комісаріат Закордонних Справ УСРР реорганізувати в Управління Уповноваженого Народного Комісаріату Закордонних Справ CPCP на Україні, з передачею усіх справ і майна Уповноваженому НКЗС CPCP на Україні.

2. Дипломатичні і консульські представництва УСРР за кордоном скасувати з 5 серпня шляхом об'єднання їх з представництвами РСФРР у представництва Союзу Соціалістичних Радянських Республік.

3. Уповноваженим Народного Комісаріату Закордонних Справ УСРР в містах Одесі і Києві надалі називатися агентами Уповноваженого Hap- комзаксправ CPCP на Україні.

4. Реорганізовуваним дипломатичним і консульським представництвам УСРР за кордоном передати всі закінчені справи, архівні матеріали і заключні фінансові звіти Уповноваженому Наркомзаксправ CPCP на Україні, поточні проваджувані справи,інвентарта інше майно — представництвам CPCP країни акредитування.

5. Посади Уповноважених Народних Комісаріатів РСФРР при Рад- наркомі УСРР Фінансів, Праці реорганізувати в Народні Комісаріати Фінансів і Праці з покладенням на відповідних кол. Уповноважених виконання обов'язків відповідних Народних Комісарів Фінансів і Праці, з передачею їм усіх справ і майна, кошторисних асигнувань і всього складу службовців.

6. Українську Раду Народного Господарства і Народний Комісаріат Державного Контролю перейменувати у Вищу Раду Народного Господарства УСРР і Народний Комісаріат Робітничо-Селянської Інспекції.

Голова Всеукраїнського

Центрального Виконавчого Комітету (підпис)

Секретар (підпис)

Українська PCP на міжнаролній арені: Збірниклокументів (1917—1923 pp.|. -K., 1966.—C 634.

13.2.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 p.):

  1. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 p.)
  2. ЗМІСТ