Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19лютого 1920р.)

B декабре 1919 r., когда героическая Красная Армия победоносно вступила на территорию Украины, заняв Харьков и Полтаву, и когда впереди предстояла еще жестокая борьба с упорно сопротивлявшимся врагом, Президиум Центрального Исполнительного Комитета в согласии с Совнаркомом Украины нашел нужным приспособить существующие органы центральной Советской власти УССР к военно-революционной обстановке, образовав временный орган революционной власти в лице Всеукраинского ревкома.

Ныне же, ввиду освобождения большей части территории Украины и ввиду полного уничтожения организованной контрреволюционной армии белогвардейских насильников, Президиум ЦИК считает задачи Всеукраинского ревкома завершенными, а посему, в согласии с Совнаркомом Украины и Всеукрревкомом,

постановляет:

1. Считать деятельность Всеукраинского ревкома законченной и Всеукраинский ревком упраздненным.

2. Образовать нижеследующие семь Народных комиссариатов, деятельность которых не объединена на основе соглашения от 1 июня 1919 г. [с] Советской Россией: Наркомвнудел, Наркомзем, Наркомпрос, Наркомпрод, Наркомтрудсобес, Наркомздрав, Наркомюст...

Председатель Всеукраинского ЦИК

и Всеукрревкома Г. Петровский

Председатель Совета

Народных Комиссаров Украины [підпис]

Члены Всеукрревкома [підписи]

Радянське будівництво на Україні в роки rpo- малянськоївійни (1919—1920): Збірниклоку- ментів і матеріалів. — K., 1957. — C. 64^b5.

13.4.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19лютого 1920р.):

 1. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного комітету (Всеукрревкому) (11грудня1919р.)
 2. Постанова Президії Верховної Ради CPCP, Ради Народних Комісарів CPCP i Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони» (30 червня 1941 p.)
 3. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 p.)
 4. Постанова Всеукраїнського революційного комітету про поширення на Україну декретів РРФСР (27 січня 1920 p.)
 5. Тимчасове положення Всеукраїнського революційного комітету про організацію Радянської влади на Україні (22 грудня 1919 p.)
 6. Перший Циркуляр Центрального Виконавчого Комітету Рад України (17грудня1917р.)
 7. Постанова Всеукраїнського ревкому про застосування виняткового заходу покарання — розстрілу — до активних контрреволюціонерів в Україні (2 лютого 1920 p.)
 8. Закон CPCP «Про перетворення Ради Народних Комісарів CPCP в Раду Міністрів CPCP і Рад Народних Комісарів союзних і автономних республік — в Ради Міністрів союзних і автономних республік» (15 березня 1946 p.)
 9. Постанова Державного комітету оборони CPCP про спеціальні заходи щодо західних областей України (березень 1944 p.)
 10. Постанова Ради Народних КомісарівУСРР про запровадження української мови в школах і радянських установах (21 вересня 1920 p.)
 11. Про запрошення Української PCP ї Білоруської PCP на конференцію Об’єднаних націй у Сан-Франціско. Резолюція конференції Об’єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята на засіданні Виконавчого Комітету конференції (30 квІтня 1945 p.)