>>

Гриценко І.С.. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834—1920 / І. С. Гриценко, В. А. Короткий. — К.: Либідь, 2009. — 256 с.: іл.. 2009

Портрети, біографії, спомини та інші документальні свідчення — все це окреслює неповторне обличчя юридичного факультету Університету Св. Володимира в Києві, досвід якого багато в чому може прислужитися нашому сьогоденню. Для викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією вищої освіти в Україні.

| >>

Книги и учебники по дисциплине Історія держави і права України:

  1. Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с. - 2007 год
  2. A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c. - 2003 год
  3. КУЛЬЧИЦЬКИЙ Володимир Семенович, НАСТЮК Михайло Іванович, ТИЩИК Борис Йосипович. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ - 1996 год
  4. Ігор Андрухів, Петро Арсенич. УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ ВНАЦЮНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ ГАЛИЧИНИ: 1848*1939 pp. Івано-Франківськ - 1996 - 1996 год
  5. Г.К. Швидько. ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЇХ КАНЦЕЛЯРІЙ - 0000 год