<<
>>

Ігор Андрухів, Петро Арсенич. УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ ВНАЦЮНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ ГАЛИЧИНИ: 1848*1939 pp. Івано-Франківськ - 1996. 1996

B цій книжці відображена історія національно-культурного відродження в Галичині в період так званої «адвокатської доби», де головну роль в культурно-освітньому, суспільно-політичному та економічному життї краю відігравали українські правники. Автори особливо звертають увагу на всесторонній характеристиці тих правників, життя і діяльність яких були тісно пов'язані зі Станиславів- щиною в період 1848-1939 pp. Книга розрахована на широке коло читачів.

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Історія держави і права України:

  1. Гриценко І.С.. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834—1920 / І. С. Гриценко, В. А. Короткий. — К.: Либідь, 2009. — 256 с.: іл. - 2009 год
  2. Іванов В.М.. Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП,2007. — 552 с. - 2007 год
  3. A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c. - 2003 год
  4. КУЛЬЧИЦЬКИЙ Володимир Семенович, НАСТЮК Михайло Іванович, ТИЩИК Борис Йосипович. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ - 1996 год
  5. Г.К. Швидько. ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЇХ КАНЦЕЛЯРІЙ - 0000 год