<<
>>

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Франко L Панщина та її скасування 1848 p. в Галичині//Тв. в 50-ти томах, т.

47. — C 108).

2. Субтельний О. Україна: історія. — K., 1993. — C.279).

3. Там же. — C. 300.

4. Життя і Право//Вістник теорії і практики. — Львів, 1930, травень. — C. 1.

5. Там же. — Львів, 1934, червень. — C. 3.

6. Левицький K. Українські політики. — Львів, 1936. — Ч. 1. — C. 6.

7. Там же. — C. 26.

8. Там же, Ч. 2. — C. 6.

9. Життя і Право. — 1930, травень. — C. 1.

10. Там же. — C. 2.

11. Там же. — C. 3.

12. Левицький K. Українські політики. — 4.1. — C. 44.

13. Там же.

14. Левицький K. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. — Львів, 1926. — C.165.

15. Там же. — C.167.

16. Життя і Право, ^r- 1930, травень. — C. 3.

17. Історичний огляд життя в студентських українських організаціях. — Львів, 1908. — С. 74.

18. Там же..

19. Там же. — C. 21.

20. Там же. — C. 24—25.

21. Левицький K. Історія політичної думки... — C. 226.

22. Там же. — C. 117-118.

23. Левицький K. Про право руской мови. — Львів, 1896. — C. 9.

24. Українська загальна енциклопедія. Книга знання: у 3-х т. — Львів-Станисла- вів-Коломия, б.р.в. — T.3. — C. 971.

25. Життя і Право. — 1939, червень. — С. 5.

26. Там же. — C. 7.

27. Там же. — 1935, червень. — C. 3.

28. Там же. — 1933, грудень. — C. 4.

29. Там.же. — .1934, червень. — C. 10.

30. Там же. — C. 11.

31. Левицький К. Великий зрив. — Львів, 1931. — C. 92.

32. Там же. — C. 149.

33. Життя і Право. — 1933, березень. — C. 17.

34. Там же. — 1938, березень. — C. 1.

35. Там же. — 1939, червень. — C.25.

36. Там же. — 1934, червень. — C.16.

37. Левицький K. Українські політики. — Ч. 2. — C. 3-4.

38. Целевич В. Нарід. Нація. Держава. — Львів, 1934.

39. Левицький K. Українські політики. — Ч. 2. — C. 3-4.

<< | >>
Источник: Ігор Андрухів, Петро Арсенич. УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ ВНАЦЮНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ ГАЛИЧИНИ: 1848*1939 pp. Івано-Франківськ - 1996. 1996

Еще по теме ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 2. Використана література
 3. Зміст
 4. Країни Латинської Америки між двома світовими війнами.
 5. ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЗЕМЕЛЬ
 6. ТЕМА: МЕТОДИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ
 7. Характеристика джерел
 8. Теоретико-методологічні засади
 9. 1. 2. Джерельний комплекс дисертації
 10. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 11. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
 12. Історіографія курсу
 13. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 14. ПЕРЕДМОВА