<<
>>

Література

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Не-живець. — К.: Кондор, 2003.

Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.

Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту. — 2002.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Шкрум Т. С. Застава як речово-правовий засіб забезпечення зобов’язання за законодавством України: Автореферат дис. канд. юрид. наук. — К., 1996.

Цивільне право України: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р.

Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.

Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.

Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: