<<
>>

Література

Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.

Правові основи підприємницької діяльності / Ред.

Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 лис- топада 1993 року № 3659-XII.

Закон України «Про ві-дповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-XII.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року № 1775-III.

Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.

Біла Р. Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України: Автореферат канд. юрид. наук. — Одеса, 1995.

Постанова КМУ «Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування» від 8 лютого 1995 року № 108.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 ро- ку № 298/519.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: