<<
>>

Література

Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.

Комерційне право Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред.

Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.

Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт- ня 1991 року № 959-XII.

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.

Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.

Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВP.

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: